Warunki użytkowania Visa Checkout

Ważne: Prosimy o uważne przeczytanie warunków usługi Visa Checkout ("„warunki”")  bądź pobranie pliku pdf. Jeżeli zaznaczyli Państwo pole "„Akceptuję”" lub jego równoważnik odnoszący się do korzytania z usługi Visa Checkout bądź stworzyli Państwo konto w usłudze Visa Checkout, oświadczają Państwo tym samym, że rozumieją i akceptują wszystkie warunki. Warunki te zastępują wszystkie wcześniejsze warunki dotyczące usługi Visa Checkout.