Warunki usługi Visa Solution

WAŻNE: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI USŁUGI VISA SOLUTION ("WARUNKI"). REJESTRUJĄC LUB AKTYWUJĄC KARTĘ W USŁUDZE VISA CHECKOUT LUB VISA SOLUTION LUB KLIKAJĄC PRZYCISK "AKCEPTUJĘ" ALBO JEGO ODPOWIEDNIK W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM VISA SOLUTION, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ROZUMIE I AKCEPTUJE WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI. NINIEJSZE WARUNKI ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE WARUNKI DOTYCZĄCE VISA SOLUTION.