Wszyscy zasługują na równe szanse

Działamy, by odnieść się do spraw, które mają wpływ na kobiety, osoby innej rasy niż biała oraz społeczności LGBTQ+, bo każdy zasługuje na równe szanse na ekonomiczne powodzenie. 

Tworzymy możliwości wszędzie i dla każdego

Każdego dnia znajdujemy nowe sposoby na integrację większej liczby osób, społeczności oraz małych przedsiębiorstw w ramach globalnej gospodarki.

Mniej wykluczający świat zaczyna się od innowacji


2021 i kolejne lata

Budujemy środowisko, w którym różnorodne pochodzenie i perspektywy są doceniane i przyczyniają się do sukcesu naszej firmy.