Wszyscy zasługują na równe szanse

Działamy, by odnieść się do spraw, które mają wpływ na kobiety, osoby innej rasy niż biała oraz społeczności LGBTQ+, bo każdy zasługuje na równe szanse na ekonomiczne powodzenie.