Nasze inwestycje

Podnosimy poziom wiedzy każdej osoby i w każdym miejscu oraz oferujemy narzędzia do rozwijania umiejętności, mających zapewnić sprawiedliwy dostęp do zaufanych, wygodnych sposobów przesyłania pieniędzy.

Partnerzy naszej globalnej społeczności na rzecz współpracy


Pracownicy, którzy robią różnicę

Visa zachęca pracowników do wpływania na rzeczywistość w sposób, który ich inspiruje, czy to poprzez wolontariat, dawanie czy też motywowanie ludzi i społeczności w potrzebie oraz wspiera ich w tym.

Czas wolny dla wolontariusza

Pracownicy otrzymują 16 godzin czasu wolnego od pracy na rzecz wolontariatu.

Programy mentoringowe i pożyczkowe

Nasi pracownicy oferują pomoc w zakresie mentoringu dla małych firm i programy pożyczkowe Kiva.

Dolary dla działaczy

Pracownicy otrzymują 10 USD za każdą godzinę działalności na rzecz wolontariatu z zastrzeżeniem, aby środki te zostały przez nich przekazane na cele charytatywne.


Czynienie wymiernego dobra

Małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa

50 M

W ramach działań zmierzających do zwiększenia równości cyfrowej, zobowiązaliśmy się do cyfryzacji 50 milionów małych firm i mikroprzedsiębiorstw na całym świecie do 2023 roku.

Kapitał i integracja

500 M

Zrealizowaliśmy też cel, w ramach którego 500 milionów osób nieposiadających konta w banku lub w inny sposób ograniczonych w tej sferze, uzyskało dostęp do cyfrowych kont płatniczych – dokonaliśmy tego w 2020 roku i nadal poprawiamy ten wynik.

Społeczność

80 %

W 2022 roku 80% naszych pracowników wzięło udział w różnych programach Visa, wspierając charytatywnie lokalne społeczności.*

* Dane zebrane za rok budżetowy 2022, który trwał od października 2021 r. do września 2022 r.

Odkryj Visa Foundation

Fundacja Visa stara się wszędzie wspierać inkluzywną gospodarkę, w której każdy może się rozwijać.