About Visa

W drodze do zielonej przyszłości: neutralność węglowa i zrównoważony handel

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. To doskonała okazja do tego, aby podzielić się inspiracjami na temat działań na rzecz klimatu. W niniejszym wpisie prezentujemy 5 najciekawszych inicjatyw Visa.

wiatraki w polu rzepaku - zdjęcie ilustracyjne

Podczas gdy świat zaczyna wychodzić z pandemii COVID-19, pojawia się coraz więcej działań ukierunkowanych na ochronę klimatu, a co za tym idzie, przejście na gospodarkę niskoemisyjną. To dla nas niezwykle ważne, dlatego też dzisiaj, po raz kolejny, chcielibyśmy podzielić się z wami swoją wizją i przedstawić nowe zobowiązania oraz rozszerzone inicjatywy na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Zerowe emisje netto

Przede wszystkim możemy z dumą ogłosić, że w 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową w odniesieniu do naszej działalności. To osiągnięcie obejmuje zmniejszenie śladu węglowego pochodzącego z emisji gazów cieplarnianych w ramach naszej podstawowej działalności, zakupionej energii, jak i w obszarze dojazdów pracowników czy podróży służbowych. Wynik ten jest rezultatem inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej, pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczonego wykorzystywania offsetu węglowego równoważącego nasz pozostały ślad węglowy. Zobowiązujemy się utrzymywać ten stan w przyszłości.

Co robimy już teraz?

  • Patrzymy szerzej, dlatego naszym celem jest osiągnięcie zeroemisyjności netto do roku 2040 – co najmniej 10 lat przed datą wyznaczoną przez Porozumienie Paryskie.
  • Wspólnie z innymi liderami podpisaliśmy The Climate Pledge, inicjatywę współtworzoną przez Amazon i organizację Global Optimism.
  • Zobowiązujemy się również do wyznaczenia celów w oparciu o wiedzę naukową, dzięki czemu będzie można utrzymać wzrost temperatury na świecie nie przekraczający 1,5 stopnia Celsjusza.
  • Dołączamy do Climate Business Network, inicjatywy World Wildlife Fund mającej na celu przyspieszenie wysiłków przybliżających nadejście zeroemisyjnej przyszłości.

 

  

 

Dostrzegamy szanse i zobowiązania do pozytywnego wpływu na klimat, wykraczające poza formalne definicje zakresów emisji gazów cieplarnianych, określonych w międzynarodowych protokołach. Wierzymy, że gospodarka niskoemisyjna i zrównoważony handel mogą być niezwykle skutecznie wspierane. Między innymi poprzez inspirowanie innych i stwarzanie im możliwości działania – a robimy to poprzez wykorzystanie możliwości naszej globalnej sieci Visa, jak również poszczególnych produktów, usług, sieci, danych, marki oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie płatności.

Będąc globalnym liderem w dziedzinie technologii płatniczych, którego sieć łączy miliardy konsumentów, miliony detalistów i tysiące instytucji finansowych, wpisujemy zrównoważenie w sposób działania Visa. Sukcesywnie dążymy do zwiększenia oddziaływania naszych inicjatyw, które mają uczynić z Visa firmę o ujemnym śladzie węglowym. Razem z naszym nowym partnerem Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) skupimy się na przybliżeniu nadejścia zrównoważonej przyszłości poprzez nowe zastosowania sieci Visa i naszych zdolności w obszarze elektronicznych płatności.

W Dzień Ziemi chcemy zwrócić uwagę na kolejne innowacyjne partnerstwa i inicjatywy

 

1. Zrównoważone karty płatnicze

Przyczyniamy się do promowania alternatywnych materiałów do produkcji kart płatniczych, aby ograniczyć ślad środowiskowy związany z wytwarzaniem plastiku PCV, który jest obecny w kartach. W 2020 roku Visa i CPI Card Group stworzyły Earthwise – kartę płatniczą wytworzoną nawet z 98% materiałów poddanych upcyclingowi. Wspieramy także współpracujące z nami instytucje finansowe poprzez udostępnienie im dodatkowych materiałów wytworzonych w sposób zrównoważone.

2. Zrównoważone rachunki płatnicze

Poszerzamy nasze partnerstwo z ecolytiq, aby zaoferować współpracującym z nami instytucjom finansowym „zrównoważenie jako usługę” – oferty ograniczające ślad węglowy konsumentów, edukację środowiskową konsumentów uwzględniającą kontekst, a także dostęp do offsetu węglowego wysokiej jakości. Program Visa Fast Track przyczynił się do powstania kolejnej generacji wydawców, w tym także tych, którzy oferują rachunki przyjazne dla klimatu.

3. Zrównoważone zachowania konsumenckie

Pomagamy usuwać przeszkody uniemożliwiające zrównoważone zachowania w codziennym życiu. Visa pracuje obecnie z ponad 400 operatorami transportu zbiorowego na całym świecie. Wspieramy również upowszechnianie pojazdów elektrycznych w perspektywie globalnej, a także promujemy zrównoważone podejście do podróży i turystyki poprzez nasze działania jako partnera i założyciela Travalyst.

4. Zrównoważona konsumpcja

Visa wspiera interesariuszy branży handlowej w zrozumieniu barier i motywacji wpływających na wybory konsumentów w obszarze zrównoważonego stylu życia. Po raz kolejny zaangażowaliśmy się w coroczne badanie Healthy & Sustainable Living Study przeprowadzone już po raz trzeci przez GlobeScan wśród konsumentów na 30 rynkach. Wciąż także działamy jako Partner Założyciel inicjatywy Brands for Good.

Jeżeli chcecie przeczytać więcej na temat tego, jak konsumować w sposób odpowiedzialny, przeczytajcie artykuł Miej wpływ, kupuj lokalnie.

5. Promowanie zrównoważonego stylu życia

Dostrzegamy także szansę na wykorzystywanie naszej marki do tego, aby zachęcać do zrównoważonego stylu życia. Jesteśmy wiodącym sponsorem pierwszego sezonu popularnej produkcji Netflixa Down to Earth with Zac Efron - serialu podróżniczego, który przybliża widzom zdrowe i zrównoważone sposoby życia.

Wiemy, że kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. W Visa zaczynamy od siebie i naszego szeroko pojętego łańcucha wartości – to jest punkt wyjścia dla naszych inicjatyw w ekosystemie płatniczym. Trwający rok 2021 budzi w nas nadzieję, że skorzystamy z szansy na stworzenie lepszego świata i jesteśmy zdeterminowani do tego, aby już dzisiaj na trwałe przywrócić świetność naszej planecie.

 

 

Tag: About Visa