About Visa

Visa opublikowała piąty coroczny raport odpowiedzialności korporacyjnej

Raport prezentuje działania, które prowadzimy w ramach realizacji najważniejszych dla Visa celów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Raport CSR Visa Inc.

Visa podejmuje wysiłki, abyśmy mogli żyć w bardziej otwartym i sprawiedliwym świecie rozwijającym się w zrównoważony sposób. Ze względu na pandemię COVID-19, wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. To jednak jeszcze bardziej motywuje nas do tego, aby wspólnie z naszymi partnerami prowadzić działania, mające celu doprowadzenie do odbudowy gospodarki otwartej dla wszystkich.

Zachęcamy do pobrania raportu i zapoznania się z wyróżnionymi poniżej kluczowymi elementami naszej strategii.

Najnowszą edycję corocznego raportu odpowiedzialności korporacyjnej znajdziesz tutaj.

Wsparcie jednostek i gospodarki

Kobieta, właścielka małego biznesu pakuje pudełka.

Jesteśmy przekonani, że gospodarka włączająca możliwie dużo osób, organizacji i firm przynosi korzyści ludziom na całym świecie. Dlatego nieustanie stymulujemy rozwój gospodarczy, wspierając małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa. Rozszerzamy dostęp do usług finansowych dla osób, które są go obecnie pozbawione, zwiększając zdolność finansową i wzmacniając nasze lokalne społeczności. Oto, co udało nam się osiągnąć:

 • Umożliwiliśmy 500 milionom osób pozbawionym dostępu do usług finansowych i nie posiadającym konta bankowego dokonywać płatności cyfrowych. Było to możliwe dzięki dostarczeniu detalistom, konsumentom i rządom produktów i rozwiązań takie jak Visa Direct, scan-to-pay i płatności zbliżeniowe.
 • Z jeszcze większą uwagą skupiliśmy się na wspieraniu małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez programy i partnerstwa, czego przykładem może być zaoferowanie właścicielom nowych firm narzędzi i wiedzy na temat prowadzenia biznesu i finansów w języku angielskim i hiszpańskim.
 • Kontynuujemy nasze globalne zaangażowanie w inicjatywy wspierające rozwój kobiet w biznesie, takie jak She's Next, Money Is Changing i Visa Everywhere Initiative-Women's Edition.
 • Dzięki działaniom Visa i Visa Foundation wspieramy społeczności dotknięte klęskami żywiołowymi. Przykładem może być wsparcie odbudowy regionów po przejściu cyklonu Idai w Mozambiku, cyklonu Fani w Indiach i huraganu Dorian na Bahamach.
 • Visa Foundation zobowiązała się wesprzeć w ciągu 5 najbliższych lat kwotą 200 mln dolarów długoterminową odbudowę małych firm i mikro przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kobiet w gospodarce. Dodatkowo Visa Foundation przeznaczyła 10 mln dolarów na natychmiastowe wsparcie publicznej służby zdrowia oraz organizacji walczących z pandemią na pierwszej linii frontu i niosących pomoc żywnościową.

Bezpieczeństwo handlu i ochrona konsumentów

Nie ustajemy w wysiłkach, aby wzmacniać na wielu płaszczyznach ochronę informacji, które umożliwiają niezawodne, wiarygodne i płynne płatności cyfrowe.

 Oto rezultaty naszej pracy:

 • Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji zapobiegliśmy oszustwom finansowym na sumę około 25 mld $; zwiększyliśmy wskaźnik akceptacji i ograniczyliśmy problemy klientów w naszym środowisku płatności.
 • Kontynuujemy wdrażanie systemu Visa Token Service (VTS), który umożliwia klientom Visa stałe korzystanie z płatności cyfrowych, chroniąc zarazem ich wrażliwe dane przed oszustwami.
 • Po dokonanej w 2019 r. analizie programu bezpieczeństwa cyfrowego Visa, otrzymaliśmy od firmy Gartner Consulting najwyższą ocenę w sektorze płatności.
 • Otworzyliśmy nowe centrum Cyber Fusion w Singapurze i zwiększyliśmy nasze globalne możliwości w zakresie szybkiego zbierania i analizowania danych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Nakreśliliśmy politykę i procedury niezbędne do wprowadzenia California Consumer Privacy Act (CCPA), a także przygotowaliśmy się do wprowadzenia innych regulacji dotyczących ochrony prywatności.

Ochrona planety

 

wiatraki w polu rzepaku - zdjęcie ilustracyjne

 

 

Visa kontynuuje wysiłki zmierzające do minimalizowania wpływu naszych działań na środowisko, nieustannie inspirując i promując zrównoważony styl życia, handel i konsumpcję. Oto rezultaty naszej pracy:

 • Do 2020 r. osiągnęliśmy wyznaczony cel przejścia w 100% na odnawialne źródła energii w naszych biurach i centrach przetwarzania danych. To oznacza, że niemal o 90% zmniejszyliśmy emisję niebezpośrednią (Scope 2) w porównaniu z 2014 r.
 • Od 2018 r. ograniczyliśmy o 4% bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych i uzyskaliśmy 79% poprawę w natężeniu ich bezpośredniej emisji w przeliczeniu na pracownika, w porównaniu do 2009 r.
 • Zwiększyliśmy nasze możliwości śledzenia i zarządzania wpływem na środowisko w łańcuchu wartości firmy poprzez dołączenie do programu CDP Supply Chain.
 • Przeprowadziliśmy formalną ocenę ryzyka klimatycznego zgodnie z wytycznymi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
 • Zostaliśmy współzałożycielami Travalyst, globalnej inicjatywy uruchomionej przez księcia Sussex, która skupia się na zrównoważonym podróżowaniu. Jesteśmy też częścią Brands for Good, inicjatywy stworzonej przez Sustainable Brands, która dąży do tego, aby styl życia powiązany z troską o środowisko naturalne był zarazem atrakcyjny, dostępny i przynosił korzyści. Wraz z GlobeScans i innymi markami wzięliśmy również udział w obejmującym 25 krajów badaniu konsumenckim dotyczącym zdrowego i zrównoważonego środowiskowo stylu życia. 

Inwestowanie w pracowników

Rozwijamy się także jako miejsce pracy przyciągające wyjątkowych, utalentowanych pracowników. Dążymy do tego by tworzyć otwarte i różnorodne środowisko pracy oraz oferować benefity, które nagradzają sukcesy naszych pracowników. Oto nasze najnowsze osiągnięcia w tym zakresie:

 • W czasie pandemii naszym priorytetem uczyniliśmy kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Rozszerzyliśmy możliwości pracy zdalnej, wprowadziliśmy inicjatywy dotyczące specjalistycznego zaangażowania i przekazywania informacji zwrotnych, zwiększyliśmy zakres oferowanych benefitów pracowniczych i zobowiązaliśmy się, że w roku 2020 nie będzie żadnych zwolnień w związku z pandemią COVID-19.
 • Rozszerzyliśmy ofertę Visa University – naszej globalnej platformy edukacyjnej z kursami prowadzonymi przez kierownictwo firmy – której zasoby nauczania zwiększyły się teraz do 80 000 pozycji.
 • Zachęcaliśmy pracowników do rozwoju i nauki poprzez pierwszy w historii festiwal Visa Learning – trzydniowe, interaktywne wydarzenie mające na celu edukację naszych pracowników w różnych dziedzinach.
 • Powiększyliśmy ofertę naszych programów benefitowych dotyczących zdrowia, finansów i dobrego samopoczucia pracowników. Oferta obejmuje między innymi dostęp do coachingu on-line w zakresie zdrowego stylu życia, radzenia sobie z chronicznymi schorzeniami i zdrowia emocjonalnego.
 • W roku 2020 powstał Visa Black Scholars and Jobs Program, oferujący stypendia przeznaczone specjalnie dla czarnoskórych i afroamerykańskich studentów; po ukończeniu studiów lub stażu wszyscy uczestnicy programu, którzy zrealizowali wyznaczone cele, mają zapewnioną prace w pełnym wymiarze w Visa.
 • Podczas Pride Month podpisaliśmy Business Statement for TransEquality, aby wzmocnić naszą deklarację o wsparciu ochrony prawnej osób transpłciowych.

Odpowiedzialna działalność operacyjna

Visa zobowiązuje się do bycia organizacją odpowiedzialną i etyczną poprzez utrzymanie najwyższych standardów uczciwości, przestrzegania prawa i ładu korporacyjnego. Oto, co udało nam się osiągnąć:

 • Pozostajemy firmą znaną z odpowiedzialnego i etycznego działania. Po raz ósmy z rzędu znaleźliśmy się na liście najbardziej etycznych przedsiębiorstw świata publikowanej przez Instytut Etisphere. Nieprzerwanie od czterech lat zajmujemy najwyższą pozycję w indeksie CPA-Zicklin.
 • Stworzyliśmy nowy kodeks postępowania dla dostawców, między innymi poprzez procedury wdrożeniowe, które mają zapewnić spójność we wszystkich regionach, w których działamy.
 • Utrzymaliśmy pozycję sponsora i członka grupy doradczej w Centre for Sport and Human Rights, podejmując akcje przeciwko konkretnym przypadkom łamania praw człowieka i zwiększając możliwości realizacji działania w sporcie dzięki zestawom nowych narzędzi i szkoleniom.
 • Zaktualizowaliśmy swój Kod Etyki Biznesu, aby poprawić przejrzystość i klarowność naszych działań.

Dokąd zmierzamy

Świat zmaga się obecnie z okresem niepewności i zmian. W obliczu wyzwań zdrowotnych i ekonomicznych, jakie postawiła przed nami pandemia COVID-19, nie możemy zapomnieć o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i tworzeniu bardziej otwartego i równego społeczeństwa, co wiąże się z mnóstwem pracy.

Wyzwania stojące przed gospodarką światową są niezwykle złożone. W procesie odbudowy i ponownego ożywienia gospodarczego nasza firma podejmuje się roli lidera we wspólnych wysiłkach prowadzących do tworzenia świata, który będzie rozwijał się w sposób zrównoważony oraz który będzie przyjazny dla wszystkich. Poprzez współpracę z naszymi partnerami oraz dzięki produktom i rozwiązaniom, takim jak karty wykonane z odzyskanego plastiku i nasza oferta Green Bond, Visa realizuje swoje zobowiązanie do długoterminowego wsparcia i odbudowy globalnej gospodarki.

Z myślą o przyszłości nadal będziemy podejmować niezbędne działania, które sprawią, że ekosystem płatności będzie bardziej zrównoważony, a świat stanie się bardziej sprawiedliwym i otwartym miejscem dla nas wszystkich.

Tag: About Visa