Global Matters

Czym jest otwarta bankowość? Dowiedz się o niej więcej.

Technologia cyfrowa sprzyja rozwiązaniom, które w centrum stawiają konsumenta. Powstają one także w obszarze otwartej bankowości. Czy banki mogą pójść drogą podobną do np. platform streamingowych?

Grafika ilustracyjna - specjalista bankowości z tabletem w biurze

Open Banking, czy też Bankowość Otwarta pojawia się coraz częściej w dyskusji o sektorze i nie jest to kolejne słowo-wytrych. To wykorzystanie APIs (Application Programming Interfaces) do udostępniania danych finansowych klientów (oczywiście, za ich zgodą) zaufanym podmiotom trzecim. One z kolei tworzą i udostępniają klientom nowe produkty i usługi finansowe.

Zmiana technologiczna zmienia usługi finansowe

Ta nieco skomplikowana definicja oznacza po prostu, że zmiana, która dała nam platformy streamingowe i usługi chmurowe, zmieniając sposób w jaki oglądamy seriale i filmy, jak słuchamy muzyki, czy też robimy zakupy, wkracza na rynek usług finansowych. Już dziś możemy zaobserwować nowe możliwości poprawy doświadczeń zakupowych konsumentów.

Otwarta bankowość stała się możliwa w pierwszej kolejności dzięki postępowi w dziedzinie przetwarzania danych w chmurze, rozwojowi inteligentnych urządzeń, łączności mobilnej i sztucznej inteligencji oraz za sprawą powszechnego wykorzystania otwartych interfejsów API. Wszystkie te zmiany technologiczne pozwoliły na lepsze przesyłanie danych, ich sprawniejszą obróbkę i szerszy dostęp do nich, jednocześnie nie zmniejszając ich bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia są także postępujące zmiany regulacyjne.

O czym należy pamiętać czerpiąc korzyści z otwartej bankowości?

W Visa uważamy, że aby czerpać korzyści z otwartej bankowości, powinniśmy współpracować ze sobą i skupiać się w naszych wspólnych działania na tworzeniu wartości dla konsumenta. Raport „The Future of Banking is Open”, dostępny na stronie Visa Navigate, który niedawno opublikowaliśmy, nie tylko odpowiada na pytania czym jest otwarta bankowość i co to oznacza w praktyce. Przedstawia także perspektywę konsumentów, otoczenie regulacyjne, a także wskazuje pięć kluczowych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii konkurencyjnej w nowej rzeczywistości.

1.     Przyjrzyj się swojemu otoczeniu i zastanów się, jak możesz się w nie wpasować

Poznaj swoje otoczenie rynkowe i regulacyjne oraz przeanalizuj, jakie są możliwe kierunki jego rozwoju, jakie trendy mogą się pojawić oraz jakie są szanse i zagrożenia dla twojej działalności biznesowej. W świecie otwartej bankowości jedynym słusznym podejściem jest podejście „od zewnątrz do środka”, w myśl którego najwyższą jakość obsługi można zapewnić dzięki współpracy pomiędzy partnerami ekosystemu.

2.    Krytycznie przyjrzyj się swojemu odbiciu w lustrze

Przeanalizuj dokładnie swoją strukturę organizacyjną, kanały, wyniki, partnerstwa i perspektywy na przyszłość. Żadna organizacja nie jest dobra we wszystkim, więc wybór, gdzie i w jaki sposób działać, ma teraz jeszcze większe znaczenie.

3.    Zaplanuj strategiczną odpowiedź

Określ i porównaj różne warianty strategii wobec przyszłego modelu bankowości i zwróć uwagę na wszelkie możliwe konsekwencje – od potencjalnego ryzyka po niezbędne inwestycje.

4.    Zaplanuj cały proces - od projektowania do wdrożenia

Opracuj ramy dla modeli projektowania, definiowania, opracowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz uzgodnij metodologię i wspólną strukturę każdego z nich. Twoim najważniejszym celem powinno być tworzenie wartości dla konsumenta.

5.    Uważnie obserwuj swoją efektywność

Wyznaczaj konkretne cele i wskaźniki efektywności (KPI), aby monitorować postępy, zwracając szczególną uwagę na rotację i zaangażowanie klientów. Podstawą skutecznego działania będzie inteligentne i elastyczne podejście. Nie ma jeszcze bowiem znanych i sprawdzonych rozwiązań dla poszczególnych scenariuszy.

Aby dowiedzieć się, jak Visa może pomóc ci rozwinąć model biznesowy i przygotować na otwartą bankowość, skontaktuj się z naszym zespołem Visa Consulting and Analytics.

Zainteresował Cię ten artykuł? Pisząc go inspirowaliśmy się tekstem zamieszczonym na Visa Navigate. To platforma, która została stworzona byście w ciągle zmieniającym się świecie cyfrowego handlu zawsze byli poinformowani. Naszym celem jest dzielić się z Wami najświeższą wiedzą o kluczowych tematach, które wywierają wpływ na świat płatności dostarczaną przez ekspertów Visa i branżowych. Zapraszamy do odwiedzania jej. Jeżeli natomiast chcielibyście pozostać na tym blogu może Was zainteresować artykuł Płatności cykliczne w aplikacji bankowej dostępne dzięki API Visa. Możecie także przejść na jego stronę głowną by samodzielnie eksplorować teksty, które dla Was przygotowaliśmy. 

Tag: Financial Inclusion