• Podnieś poziom obsługi płatności

    Identyfikacja sensoryczna Visa oferuje Twoim klientom kompleksową i spójną obsługę płatności w momencie zatwierdzenia transakcji Visa.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Gold line.
Gold line.
Gold line.

Speed represented by stopwatch icon.

Szybkość

Identyfikacja sensoryczna Visa to także szybkość i wygoda obsługi, jako że cały proces zajmuje mniej niż sekundę.²
Illustration of handshake for loyalty.

Zaufanie

94% badanych osób twierdzi, że daje im to większe zaufanie wobec sprzedawców.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Bezpieczeństwo

Identyfikacja sensoryczna Visa podnosi poziom zaufania konsumenta i daje mu poczucie bezpieczeństwa.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Proste i skuteczne rozwiązania

Identyfikacja sensoryczna Visa to także większa spójność w obsłudze płatności.