Visa Cloud Connect

Visa Cloud Connect pomaga połączyć się z VisaNet dzięki wykorzystaniu infrastruktury chmurowej. Bezpieczne i wydajne usługi przetwarzania płatności VisaNet dzięki elastyczności i szybkiemu wprowadzaniu na rynek.

Pomoc w skalowaniu i przyspieszenie rozwoju działalności

Nasza elastyczna technologia została zaprojektowana z myślą o wspieraniu potrzeb związanych z przetwarzaniem kart, niezależnie od tego, czy Twoja firma to nowy fintech gotowy do wejścia na rynek, czy jesteś już klientem Visa, który chce zmodernizować swoją platformę.

Opłacalne finansowo rozwiązanie

Wyeliminuj koszty ogólne i powiązane, wynikające z korzystania z centrum przetwarzania danych.

Wysoka wydajność

Utrzymanie wysokiej wydajności dostaw we wszystkich zastosowaniach i punktach końcowych.

Uproszczony proces

Bezproblemowo przekierowuj wszystkie rodzaje transakcji do wielu aplikacji.

Pełna oferta zabezpieczeń

Przetwarzaj płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych wszystkich głównych wystawców.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz dane dzięki najlepszym w branży zaporom sieciowym, szyfrowaniu i wykrywaniu dostępu.

Elastyczność

Wspieraj zindywidualizowane raporty z danymi i wiele rodzajów wiadomości.


Stworzona specjalnie dla klientów korzystających z natywnych rozwiązań chmurowych

Usługa Visa Cloud Connect upraszcza globalny dostęp do sieci VisaNet, dzięki czemu możesz skalować swoją firmę i przyspieszyć jej rozwój.

Poprawia szybkość wprowadzania na rynek nowych uczestników przetwarzających

Firmy fintech na wczesnym etapie rozwoju mogą korzystać ze swoich odpowiednich technologii chmurowych, aby łatwiej i szybciej łączyć się z VisaNet, co umożliwia wprowadzanie nowych produktów i aktualizacje na wielu rynkach.

Wspiera modernizację w przypadku istniejących klientów Visa

Klienci Visa przechodzący na rozwiązania chmurowe mogą zwiększyć swoją elastyczność i wyeliminować konieczność korzystania z lokalnych centrów danych, infrastruktury telekomunikacyjnej i specjalistycznego sprzętu do obsługi płatności.

Zapewnia nowe możliwości klientom globalnym

Globalni wydawcy, podmioty przetwarzające płatności, nabywcy i firmy fintech mogą skutecznie wdrażać programy w różnych regionach oraz uzyskiwać dostęp do jeszcze bardziej nowoczesnych możliwości.


Studium przypadku firmy Wise

Firma fintech z wizjonerskim pomysłem błyskawicznie się rozwija dzięki usłudze Visa Cloud Connect.

„Pracowaliśmy nad usunięciem granic w globalnych sieciach finansowych. Karty powinny działać tak samo w kraju, jak i podczas płatności transgranicznych. Firma Visa podziela nasz cel, jakim są bezproblemowe przelewy pieniędzy niezależnie od miejsca, w którym klient się znajduje. Zespół firmy rewelacyjnie sprawdził się podczas opracowywania planu realizacji tej wizji”.

Headshot of Kristo Kaarman.
Wise logo.
Kristo Kåårman, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Wise (dawniej Transferwise)

Możemy rozpocząć?

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Visa lub zarejestruj się, aby dowiedzieć się więcej o usłudze Visa Cloud Connect.