Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Zaangażowane obywatelstwo

Pomoc w celu ulepszenia życia i wzmocnienia społeczności

Obywatelstwo

Zobowiązujemy się do zachowania postawy odpowiedzialnego obywatela korporacyjnego na całym świecie. Reagujemy w czasach kryzysu i zależy nam na tym, aby lokalne społeczności cieszyły się zdrowiem i energią.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.