Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Zaangażowane obywatelstwo

Pomoc w celu ulepszenia życia i wzmocnienia społeczności

Obywatelstwo

Zobowiązujemy się do zachowania postawy odpowiedzialnego obywatela korporacyjnego na całym świecie. Reagujemy w czasach kryzysu i zależy nam na tym, aby lokalne społeczności cieszyły się zdrowiem i energią.


Grupa dzieci z Rwandy
Wolontariusze na plaży z workami na śmieci

Wolontariusze wśród pracowników Visa
Wolontariusze Visa w piekarni w Korei