Visa uruchomi pakiet Visa Eco Benefits, który pozwoli wydawcom kart spełnić oczekiwania konsumentów w obszarze ochrony klimatu

19/11/2021

Press Release Image

Nowy pakiet korzyści dla posiadaczy rachunków jest kolejnym z coraz liczniejszych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, które Visa oferuje swoim klientom. Jednocześnie wpisuje się w strategię, która zakłada uczynienie z Visa firmy o pozytywnym wpływie na środowisko.

San Francisco, 19 listopada 2021 r. – Visa (NYSE: V), jedna z wiodących firm technologicznych specjalizujących się w płatnościach, ogłosiła wprowadzenie Visa Eco Benefits, nowego pakietu korzyści dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zaprojektowano go z myślą o wydawcach kart, którzy chcą zachęcać do działań wspierających zrównoważoną konsumpcję. Pakiet Visa Eco Benefits zostanie udostępniony klientom Visa najpierw w Europie, a następnie na całym świecie. Wprowadzając nową ofertę Visa potwierdza swoją wiodącą rolę w promowaniu zrównoważonego handlu i działań na rzecz ochrony klimatu w branży płatniczej. Jednocześnie wspiera swoich klientów w zaspokajaniu potrzeb posiadaczy kart w zakresie zrównoważonej konsumpcji i stylu życia.

Pakiet Visa Eco Benefits pozwoli wydawcom kart Visa uzupełnić oferty konsumenckich produktów kredytowych i debetowych o korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem. Umożliwi również posiadaczom kart zrozumienie wpływu ich wydatków na środowisko, przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonej konsumpcji. W ramach pakietu udostępnione są lub będą następujące funkcjonalności:

  • Kalkulator śladu węglowego: dostęp do informacji oferowanych przez ecolytiq posiadaczom kart, pozwalających poznać szacowany ślad węglowy ich wydatków, łącznie wpływem na zmiany temperatury. Dzięki temu rozwiązaniu posiadacze kart mogą zrozumieć wpływ ich wydatków na klimat oraz sposób, w jaki ich wybory konsumpcyjne przyczyniają się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego w sprawie utrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5°C. ecolytiq jest partnerem Visa Fintech Connect Program;
  • Kompensacja emisji CO2: umożliwienie posiadaczom kart zrekompensowania ich śladu węglowego;
  • Spersonalizowana edukacja konsumentów zachęcająca do bardziej zrównoważonej konsumpcji;
  • Przyjazne środowisku materiały, z których wykonane są karty, w tym współpraca z CPI Card Group;
  • Darowizny przekazywane przez Visa, przy płatności kartą, na rzecz organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Jedną z nich jest One Tree Planted, organizacja pozarządowa skupiająca się na zalesianiu.
  • Program benefitów dla posiadaczy kart za zrównoważone zachowania.

- W Visa zależy nam na przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dlatego podtrzymujemy swoje zobowiązanie do współtworzenia nowej ery zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju gospodarczego - powiedział Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce. - Jako organizacja mająca duży wpływ na rozwój handlu w skali globalnej mamy okazję pracować z klientami i partnerami na całym świecie, prowadząc wspólne działania pomagające wprowadzić zrównoważony rozwój w ekosystemie płatności, a także wspierające wybory firm i posiadaczy kart w ramach transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Jak wynika z niedawnego badania GlobeScan przeprowadzonego na próbie 31 000 respondentów i obejmującego 31 rynków, konsumentom zależy na życiu w sposób zrównoważony. Badania konsumenckie przeprowadzone przez Visa pokazują, że dzięki temu rośnie również zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie bankowości i płatności. Przykładowo, większość biorących udział w badaniach posiadaczy kart w USA zgadza się z twierdzeniem, że zrównoważony sposób życia jest dla nich ważny. Co więcej, 62% respondentów przyznało, że jest prawdopodobne albo bardzo prawdopodobne, że zamówią kartę płatniczą oferującą korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem, przy czym odsetek ten jest wyższy wśród osób należących do pokolenia millenialsów. W Europie posiadacze kart wskazywali, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem będą drugim najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze kolejnej katy płatniczej, zaraz za tak tradycyjnymi korzyściami kart płatniczych jak ochrona przed oszustwami czy akceptacja transakcji.

Pakiet Visa Eco Benefits umożliwia Visa przekształcenie się w firmę o pozytywnym wpływie na klimat, poprzez wykorzystanie produktów, usług, danych, sieci i marki do rozwijania zrównoważonego handlu i wspierania transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W tym roku Visa ogłosiła zobowiązanie do osiągnięcia zeroemisyjności netto do roku 2040, dziesięć lat przed datą uzgodnioną w Porozumieniu Paryskim.

- Dbanie o zrównoważony rozwój to wyzwanie naszych czasów, ale także jedna z największych możliwości dla branży finansowej — powiedział Ulrich Pietsch, współzałożyciel i dyrektor generalny ecolytiq. - Wyposażona w odpowiednie narzędzia, takie jak pakiet Visa Eco Benefits, branża finansowa napędza zmiany, edukując miliony konsumentów na temat wpływu ich wydatków na środowisko i umożliwiając im podejmowanie skutecznych działań na rzecz klimatu w celu budowania zrównoważonej przyszłości, na którą wszyscy zasługujemy.

Pakiet Visa Eco Benefits jest najnowszym przedsięwzięciem umacniającym wiodącą rolę Visa w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Osiągniecia firmy w tej dziedzinie udowadnia jej obecność w takich indeksach i rankingach jak Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies i 100 Most Just Companies.

Zapraszamy do odwiedzenia strony visa.com/ESG aby dowiedzieć się więcej o zobowiązaniach Visa w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.