Inkluzja finansowa

Globalna sieć Visa to potężna platforma umożliwiająca napędzanie inkluzji finansowej. Wprowadzając ludzi do formalnego systemu finansowego, podnosimy standard życia, zwiększamy możliwości i wzmacniamy lokalne gospodarki.


Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
inkluzja finansowa w Brazylii

sektor prywatny
Rządy
nonprofit-magnifying-glass-256x256