Inkluzja finansowa

Globalna sieć Visa to potężna platforma umożliwiająca napędzanie inkluzji finansowej. Wprowadzając ludzi do formalnego systemu finansowego, podnosimy standard życia, zwiększamy możliwości i wzmacniamy lokalne gospodarki.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

private-sector-office-building-icon-256x256
government-building-256x256
nonprofit-magnifying-glass-256x256