Centrum prywatności Visa

Doceniamy Państwa zaufanie i powierzone nam dane. Nasze Centrum prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy te dane. Znajdują się tam łącza do stron, gdzie mogą Państwo skorzystać ze swoich praw.

Informacja o globalnej polityce prywatności

Informacji o globalnej polityce prywatności wyjaśniliśmy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe.
Dysponujemy ponadto „Informacjami o polityce w zakresie plików cookie” , w których wyjaśniamy, jakie są nasze praktyki w odniesieniu do plików cookie, znaczników oraz podobnych rodzajów danych online, które gromadzimy.

Chociaż globalny program ochrony prywatności firmy Visa chroni wszystkie informacje, które gromadzimy i wykorzystujemy, niektóre produkty i platformy Visa mogą mieć oddzielne polityki prywatności. Te polityki odzwierciedlają wymagania specyficzne dla danej działalności biznesowej. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności opublikowanymi na naszych stronach oraz platformach przed zarejestrowaniem się w nich.

Aby złożyć wniosek o skorzystanie z praw do ochrony prywatności wynikających z odpowiednich przepisów, należy wejść na nasz Portal praw w dziedzinie ochrony prywatności.


Jak można skontaktować się z Globalnym biurem prywatności Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.