Visa B2B Connect – Prosta i szybka obsługa płatności międzynarodowych

Platforma Visa B2B Connect zapewnia przewidywalne, bezpieczne i opłacalne płatności B2B dla instytucji finansowych i ich klientów korporacyjnych.


W jaki sposób działa Visa B2B Connect

Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Diagram wykorzystuje złote i niebieskie ikony Visa, aby przedstawić bardziej wydajną międzynarodową transakcję płatniczą.

Ta grafika przedstawia usprawnioną transakcję, w której Przedsiębiorstwo A wysłałoby płatność do Przedsiębiorstwa B. Transakcja rozpoczyna się z Przedsiębiorstwem A po lewej stronie, przechodzi przez jego bank, Bank A, znajdujący się po jego prawej stronie, a następnie poprzez sieć Visa B2B Connect do banku Przedsiębiorstwa B, Banku B po prawej, i na koniec do Przedsiębiorstwa B.

Przedsiębiorstwo A jest reprezentowane przez ikonę budynku korporacyjnego. Przedsiębiorstwo A łączy się z ikoną Banku A, po jego prawej stronie, za pomocą strzałki określającej kierunek przepływu płatności. Ikona Banku A znajduje się wzdłuż końca lewej krawędzi koła, które reprezentuje zasięg sieci Visa B2B Connect. W środku koła znajduje się symbol Visa B2B Connect. Przy końcu prawej strony koła znajduje się ikona Banku B, wskazująca Bank A oraz Bank B jako część sieci Visa B2B Connect. Transakcja z Banku A do Banku B przepływa przez sieć Visa B2B Connect. Bank B następnie łączy się bezpośrednio z Przedsiębiorstwem B przy jego prawej stronie z następną strzałką obrazującą, jak płatność ostatecznie dotrze do Przedsiębiorstwa B, reprezentowanego przez ikonę budynku korporacyjnego, po przejściu bezpośrednio z banku do banku, wykorzystując sieć Visa B2B Connect.

Symbole kłódek znajdujące się po prawej stronie Przedsiębiorstwa A i po lewej stronie Przedsiębiorstwa B wskazują, że sieć Visa B2B Connect jest bezpieczna, ponieważ jej funkcja tożsamości cyfrowej tokenizuje informacje wrażliwe Przedsiębiorstwa A i Przedsiębiorstwa B.

Połącz się

Aby dowiedzieć się więcej na temat sieci Visa B2B Connect i tego, jaką korzyść może przynieść ona Twojej instytucji finansowej i Twoim klientom korporacyjnym, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów ds. Klientów.