• Tworzymy nowe możliwości realizacji płatności

    Współpracuj z Visa, aby korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań płatniczych

Visa i agenci rozliczeniowi

Nawiąż partnerstwo z Visa, aby opracowywać nowe produkty i usługi, oferujące inteligentniejsze rozwiązania płatnicze.

Technologia kart chipowych Visa

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Bezpieczeństwo danych

Chroń swoje dane posiadacza karty

Visa upraszcza zgodność z wymogami w zakresie zabezpieczeń PIN

Klienci Visa muszą zagwarantować, że ich zewnętrzni agenci rozliczeniowi, biorący udział w Programie Visa PIN, dokonali weryfikacji zgodności z wymogami nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

Usługi i rozwiązania

Mobilne rozwiązanie płatnicze

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

Program Rejestracji Przedstawicieli Stron Trzecich

Zasoby