Man seated at café counter checking his phone.

Od pomocy dzieli Cię jeden telefon

Wszyscy posiadacze kart Visa mogą zgłosić zagubienie lub kradzież karty

geolocation symbol on top of globe

Zablokuj swoją kartę

Przedstawiciel Visa zablokuje Twoją kartę (jeżeli dostępny jest numer karty) i natychmiast powiadomi Twój bank.

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Otrzymaj nową kartę

Visa może współpracować z Twoim bankiem, aby przyspieszyć wystawienie karty zastępczej i dostarczenie jej w dowolne miejsce na świecie w ciągu 24–72 godzin.

Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Zadzwoń o dowolnej porze

Numery bezpłatne są obsługiwane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomoc językowa jest dostępna w wielu różnych językach na przykład angielskim, niemieckim, hiszpańskim (poza polskim)


kobieta rozmawiająca przez telefon