Man seated at café counter checking his phone.

Od pomocy dzieli Cię jeden telefon

Wszyscy posiadacze kart Visa mogą zgłosić zagubienie lub kradzież karty

An illustration of a globe with a geolocation symbol on top.

Zablokuj swoją kartę

Przedstawiciel Visa zablokuje Twoją kartę (jeżeli dostępny jest numer karty) i natychmiast powiadomi Twój bank.

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Otrzymaj nową kartę

Visa może współpracować z Twoim bankiem, aby przyspieszyć wystawienie karty zastępczej i dostarczenie jej w dowolne miejsce na świecie w ciągu 24–72 godzin.

Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Zadzwoń o dowolnej porze

Numery bezpłatne są obsługiwane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomoc językowa jest dostępna w wielu różnych językach na przykład angielskim, niemieckim, hiszpańskim (poza polskim)


woman on the phone