Od pomocy dzieli Cię jeden telefon

Wszyscy posiadacze kart Visa mogą zgłosić zagubienie lub kradzież karty

ikona świata

Zablokuj swoją kartę

Przedstawiciel Visa zablokuje Twoją kartę (jeżeli dostępny jest numer karty) i natychmiast powiadomi Twój bank.

ikona telefonu

Otrzymaj nową kartę

Visa może współpracować z Twoim bankiem, aby przyspieszyć wystawienie karty zastępczej i dostarczenie jej w dowolne miejsce na świecie w ciągu 24–72 godzin.

ikona narzędzi

Zadzwoń o dowolnej porze

Numery bezpłatne są obsługiwane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomoc językowa jest dostępna w wielu różnych językach.


kobieta rozmawiająca przez telefon