Innovation

Jacek Kinecki: dla konsumentów największą wartością jest czas

Jacek Kinecki, CEO Przelewy24 odpowiada na nasze pytania w rok po komercyjnym wdrożeniu Visa Mobile. Jak się zmienił rynek e-commerce w ostatnim czasie i jakie są kierunki rozwoju branży.

Jacek Kinecki, CEO of Przelewy 24

Blog Visa: Czy Polacy nadal chcą kupować w e-commerce? Czy może chcieliby wrócić do przyzwyczajeń sprzed lutego 2020 roku? 

Jacek Kinecki, CEO Przelewy24: W Polsce dokonała się trwała zmiana w zakresie zwyczajów zakupowych. Jak wskazuje raport Gemius „E-commerce w Polsce 2022” 29% konsumentów przyznaje, że obecnie (w porównaniu do czasów sprzed pandemii) więcej kupuje online, 30% - częściej kupuje online, 15% - nabywa online produkty, które wcześniej kupował w sklepie stacjonarnym, a dla 17% online stał się pierwszym wyborem przy poszukiwaniu większości produktów [1]. Tylko 1/3 badanych nie zauważyła u siebie żadnej zmiany na korzyść zakupów online. Co więcej, według tego samego badania efekt ROPO (research online, purchase offline) w 2022 roku był mniej widoczny, niż w poprzednich latach[2]. Wyniki te pokazują, że zmiana preferencji nie była tylko chwilowa, ale ugruntowała się w naszym społeczeństwie.

Blog Visa:Minęły już ponad 3 lata od momentu, gdy obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły Polakom możliwość przemieszczania się. Spowodowało to, że handel w internecie dynamicznie przyspieszył, a wiele firm przeszło do e-commerce, gdyż było to jedyne miejsce, gdzie mogły kontynuować działalność. Czy ta dynamika trwa nadal, czy widać pewną stabilizację?

Dynamika zmian w e-commerce podczas pandemii była niezwykle wysoka, dlatego w porównaniu do tego okresu, obecnie obserwujemy większą stabilność. Rynek dalej się rozwija: sprzedający szukają nowych sposobów na dotarcie do klientów i dostosowują się do ich oczekiwań. Jako operator płatności, ale przede wszystkim biznesowy partner wspieramy ich w tym, oferując metody opłacenia zamówienia, które zwiększą konwersję. 

Blog Visa: Czy ten rozwój był równie dynamiczny w zakresie produktów i usług, które związane są ze sprzedażą internetową? Poczynając na przesyłce produktów, przez rozwiązania optymalizujące działanie sklepów internetowych na metodach płatności kończąc?

Oczywiście, ten rozwój dotyczy całej branży, także płatności internetowych. Jednym z nowszych sposobów opłacenia zamówienia, są płatności odroczone, które przed pandemią praktycznie nie istniały. Również serwis Przelewy24 wprowadził w 2021 roku nową metodę płatności – limit odnawialny z możliwością spłaty na raty lub do 54 dni później. Z biegiem czasu świadomość sprzedających i kupujących odnośnie rozwiązań finansujących znacznie wzrosła. Obecnie różne metody płatności odroczonych są dostępne w większości dużych e-sklepów oraz w wielu mniejszych.

Blog Visa: Jednym z rozwiązań, które pojawiły się w ubiegłym roku było Visa Mobile, a Przelewy24 wdrożyły ją jako pierwsze. Jaką widzi Pan perspektywę rozwoju przed usługą, która z jednej strony daje cały szereg zabezpieczeń, jakie niosą płatności kartą, a z drugiej – sprowadza proces zakupu do kilku kroków?

Rosnący trend płatności mobilnych obserwowaliśmy już od kilku lat. Jak wskazuje najnowszy raport Gemiusa „E-commerce w Polsce”, kupujący częściej wykorzystują do zakupów swoje telefony, aniżeli komputery osobiste [3]. Nowa metoda płatności Visa Mobile doskonale się  wpisuje w tą tendencję – to rozwiązanie dedykowane użytkownikom smartfonów, zapewniające najwyższy poziom zabezpieczeń, a przy tym skracające proces transakcyjny do absolutnego minimum.

Perspektywy rozwoju dla tej metody płatności są bardzo obiecujące. M-kupujący oczekują od płatności przede wszystkim wygody i szybkości. Aby zapłacić Visa Mobile nie trzeba przepisywać numerów karty, ani podawać w sklepie wrażliwych danych. Wystarczy wpisać swój numer telefonu – coś, co zdecydowana większość konsumentów zna na pamięć. Tylko w ubiegłym roku wdrożyliśmy Visa Mobile u kilkudziesięciu dużych partnerów Przelewy 24 oraz tysięcy internetowych sprzedawców. Myślę, że w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszego rozwoju tej metody

Blog Visa: Czy wątek bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w internecie jest ważniejszy z perspektywy sprzedawcy, czy kupującego? Czy technologia to jedyne, czego potrzeba, by transakcje były bezpieczne? Jaka jest rola edukacji konsumentów korzystających z płatności cyfrowych? (połączone dwa pytania)

Bezpieczeństwo transakcji jest kwestią priorytetową dla wszystkich stron zaangażowanych w proces płatności: sprzedawcy, kupującego, a także operatora płatności czy operatora kartowego. Pod względem technologicznym płatności online są doskonale zabezpieczone. Świadomość na temat zabezpieczeń zwiększa się wśród konsumentów i z tego względu coraz więcej osób decyduje się na płatności kartą, które dają kupującym możliwość skorzystania z chargebacku’u.

W zakresie edukacji nie powinniśmy jednak spoczywać na laurach. Oszuści internetowi nie próżnują i co chwilę słyszymy o nowych próbach wyłudzeń czy przejęcia danych wrażliwych umożliwiających logowanie do bankowości elektronicznej. Warto regularnie przypominać kupującym, aby stosowali się do podstawowych zasad bezpiecznych zakupów w internecie, takich jak sprawdzenie poprawności domeny, czy samej kwoty transakcji.

Blog Visa: Jaka w zakresie zabezpieczania transakcji jest rola nowych rozwiązań, chociażby tokenizacji?

Dzięki tokenizacji wrażliwe dane płatnika są jeszcze lepiej zabezpieczone, ponieważ nie są przekazywane sprzedającemu, tylko przechowywane w systemie operatora kartowego. Tokenizacja to rozwiązanie korzystne zarówno dla kupujących, którzy nie chcą udostępniać danych karty, jak i dla sklepów, ponieważ ich właściciele nie muszą wdrażać dodatkowych zabezpieczeń na swoich stronach internetowych.

Blog Visa: Skoro już jesteśmy przy innowacjach w handlu internetowym, to co Pana zdaniem będzie następnym kamieniem milowym w dziedzinie płatności?

Obserwując aktualne trendy, nie tylko w branży fintech, ale także szerzej – w e-commerce czy digitalu, łatwo zauważyć, że dla konsumentów największą wartość stanowi czas. Wraz z naszymi Partnerami biznesowymi robimy wszystko, aby pomóc konsumentom go zaoszczędzić. Im krótsza ścieżka zakupowa, tym większa szansa na finalizację transakcji przez klienta.

W świetle powyższych można się spodziewać, że kolejnym kamieniem milowym będzie upowszechnienie się metod, które pozwalają jeszcze bardziej przyspieszyć finalizację transakcji (jak Visa Mobile) oraz rozwiązań typu One Click. Ta funkcjonalność jest już dostępna. Wystarczy, że przy pierwszej transakcji klient poda swoje dane, a kolejne płatności potwierdza tylko jednym kliknięciem. Transakcja trwa zaledwie 0,5 sekundy. W perspektywie kilku lat tego typu rozwiązania mają szansę stać się jeszcze bardziej popularne.

***

[1],[2],[3], Źródło: Raport E-commerce w Polsce 2022, Gemius

***

Opisy przypadków, porównania, statystyki analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

Tag: Digital commerce