Global Matters

Czy czeka nas kolejna fala przedsiębiorczości kobiet w Polsce?

Czy wiecie, że ponad połowa Polek w wieku 14-17 lat jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy o zakładaniu firmy i rozpoczęciu własnej działalności [1]?

By Kinga Blaut, Regional CFO CEE, Visa

Kinga Blaut, CFO Visa CEE

Obraz reprezentantek młodego pokolenia Polek, który wyłania się z badania Minds&Roses jest budujący. Nie tylko chcą zdobywać wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, lecz także większość z nich, bo aż 85%, zarządza własnymi pieniędzmi [2]. To kieszonkowe od rodziców – pomyśleliście zapewne. Jednak to tylko część prawdy – co trzecia z nich pracuje dorywczo i tyle samo z nich odsprzedaje nieużywane już przez siebie rzeczy [3]. Nie powinno więc dziwić, że blisko połowa przedstawicielek tej grupy jest zdania, że studenci powinni możliwie szybko podjąć pracę [4]. Nie wnikając w osobiste wybory i decyzje, dostrzegam w tych wynikach olbrzymią odwagę i chęć działania.

Czy to słomiany zapał? Nie sądzę. Gdy spojrzymy na odpowiedzi nieco starszych kobiet widać, że ich sposób myślenia nie zmienia się z czasem: 30% w grupie 18-29 lat, które jeszcze nie prowadzą działalności, jest otwarta na założenie własnej firmy [5].

Visa wspiera kobiety wspólnie z całą branżą płatniczą

Tym ważniejsze są działania, które mają zachęcić kobiety do przedsiębiorczości, a także dać im odpowiednie narzędzia by uruchomiły i rozwinęły swoją działalność. Niedawno poznaliśmy firmy nagrodzone w polskiej edycji programu grantowego Visa She’s Next, a teraz pokazujemy je jako przykłady kobiecej siły w biznesie. Niezwykłe było obserwowanie wielu organizacji z branży płatniczej oraz banków, które dzieliły się ze swoimi klientkami informacją o tej inicjatywie. Nie mniej istotnym przykładem możliwości, jakie niesie współpraca na polu edukacji, jest #AkademiaPrzedsiębiorcy. To platforma prowadzona przez Fundację Polska Bezgotówkowa, której Visa jest jednym z założycieli i aktywnym partnerem. Ten program, skierowany nie tylko do kobiet, to szeroka baza materiałów – artykułów, podcastów i e-booków, które dotyczą istotnych dla każdego przedsiębiorcy obszarów. Na #AkademiaPrzedsiębiorcy organizowane są też cykliczne webinary z udziałem ekspertów na temat prowadzenia biznesu i przedsiębiorczości.

Visa wspiera także od wielu lat Fundację Digital Poland, która w ramach projektu Digital Festival zajmuje się edukacją, również w zakresie finansów. W ubiegłym roku Visa wsparła m.in. Fundację przy dystrybucji poradnika Nowoczesny Senior (w wersji papierowej!) między innymi wśród siedmiuset Kół Gospodyń Wiejskich i ponad stu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Oczywiście – powstała także wersja cyfrowa.

To mój pierwszy wpis na blogu Visa w Polsce. Z tej okazji mam dla Was coś bardzo ciekawego, a jednocześnie związanego z edukacją finansową wśród najmłodszych – zestaw komiksów Marvela z Super Bohaterami, którzy mierzą się nie tylko ze złem i występkiem, ale także z wyzwaniami, chociażby w obszarze inwestowania. Każdy oczywiście może je przeczytać – nie tylko dziewczyny i nie tylko najmłodsze.

Miłej lektury, wszystkie linki znajdziecie na stronie visa.pl.

 

***

Wszystkie nazwy, logo marek i/lub znaki towarowe należą do ich właścicieli, służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych, a ich użycie nie oznacza poparcia dla produktu lub powiązania z Visa.

 

Opisy przypadków, porównania, statystyki, badania oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

 

[1]-[9] Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Visa przez Minds&Roses, na grupie 1731 Polek, w wieku 15-75 lat metodą wywiadów internetowych i telefonicznych w styczniu i lutym 2023.

Tag: Financial Literacy