Innovation

Przyszłość ładowania samochodów elektrycznych wymaga działania już dziś

Visa jest pierwszą organizacją z branży finansów i płatności, która stanie się członkiem CharIN, międzynarodowej inicjatywy non-profit w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych

ev charging 800

„Zbliżamy się do przełomu w zakresie upowszechniania pojazdów elektrycznych” – wskazuje Claas Bracklo, przewodniczący Charging Interface Initiative (CharIN e.V.). Tym samym pilniejsza niż kiedykolwiek staje się potrzeba stworzenia globalnego standardu pozwalającego na połączenia infrastruktury i umożliwienie płynnych płatności za ładowanie kierowcom pojazdów elektrycznych.

Do roku 2030 liczba pojazdów elektrycznych na europejskich drogach ma rosnąć w tempie 25% rok do roku [1]. Z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że rozwój potrzebnej infrastruktury [2] wstrzymywany jest przez różne czynniki, takie jak: dostępność stacji ładowania w poszczególnych krajach, brak harmonizacji systemów płatniczych na poziomie podstawowych wymogów, a także brak odpowiedniej informacji dla użytkowników [3].

W Visa wierzymy, że upowszechnienie pojazdów elektrycznych odegra ważną rolę w osiągnięciu przez Europę celu neutralności klimatycznej. Dlatego powinniśmy podjąć starania, aby rozwój infrastruktury ładowania tych samochodów mógł nadążyć za ich rosnącą popularnością i oczekiwaniami konsumentów. Brak branżowych standardów dla akceptacji płatności w punktach ładowania tworzy bariery dla konsumentów chcących przesiąść się do pojazdów elektrycznych. Teraz wymaga się od kierowców takich samochodów instalowania licznych aplikacji stworzonych dla różnych punktów ładowania, a mimo to zdarza się, że nie mogą oni w ogóle naładować swojego pojazdu w danym punkcie, nie wykupiwszy uprzednio odpowiedniego abonamentu. Jak można odpowiedzieć na te niedogodności? Tworząc otwarte i interoperacyjne systemy płatnicze, które nie wykluczają aplikacji lub abonamentów, a zwiększają dostęp dla konsumentów. Dzięki temu mogą korzystać z bezpiecznej metody płatniczej, do której są przyzwyczajeni.

Spójność i prostota doświadczeń konsumentów

Bez względu na wybrany środek transportu – metro, hulajnoga, pojazd elektryczny – poruszanie się po mieście powinno być tak proste, jak zbliżanie karty do terminala przy robieniu codziennych zakupów.

Czerpiąc z naszej wiedzy na temat udoskonalania doświadczenia płatniczego w transporcie publicznym w wielu europejskich miastach, podejmujemy teraz kroki w celu usprawnień procesu płatniczego użytkowników pojazdów elektrycznych.

Visa jest pierwszą organizacją z branży finansów i płatności, która dołączyła do CharIN, międzynarodowej inicjatywy non-profit w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych, która zrzesza wszystkich uczestników branży e-mobilności.

Członkowie CharIN współpracują przy tworzeniu wspólnego międzynarodowego standardu, globalnej infrastruktury oraz bezpiecznego protokołu ładowania i płatności – są to kluczowe elementy ułatwiające przejście na pojazdy elektryczne i zachęcające do ich większego upowszechnienia. Nawiązując współpracę z CharIN, dostrzegamy rolę, jaką możemy odegrać w tworzeniu standardu płatniczego dla europejskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych.

Ogłaszamy także konsultacje z wiodącymi producentami punktów ładowania pojazdów elektrycznych, aby zidentyfikować bariery i rozwiązania służące upowszechnieniu interoperacyjnych systemów dla zbliżeniowych płatności cyfrowych.

Wsłuchujemy się w głos branży

Visa była dotąd aktywnym partnerem „tradycyjnego” sektora paliwowego, dostarczając rozwiązania płatnicze przekładające się na pozytywne doświadczenia konsumenckie – jednakowe w wielu różnych krajach. Dzięki realizacji ponad 100 projektów w obszarze komunikacji publicznej w Europie możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w modernizowaniu płatności w obszarze transportu. Dlatego też ogłaszamy konsultacje, których celem jest dyskusja nad szansami i wyzwaniami związanymi z płatnościami w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych. Chcemy również poznać perspektywę producentów punktów ładowania, a także opinię innych liderów branży. Dzięki temu będziemy mogli zidentyfikować bariery dla wprowadzenia w pełni interoperacyjnych płatności w całej europejskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto zamierzamy współtworzyć rozwiązania, dzięki którym płatności w stacjach ładowania staną się proste, szybkie i wygodne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na opisane wyżej rozwiązania już istnieje. Konsumenci coraz częściej wybierają zbliżeniowe płatności cyfrowe. Umożliwiając użytkownikom korzystanie z pojedynczej karty w różnych środkach transportu publicznego, mogliśmy przekonać się o tym, jak otwarte systemy płatnicze zmieniają sposób, w jaki ludzie podróżują w miastach. Wierzymy, że zharmonizowane płatności mogą odegrać równie kluczową rolę w upowszechnieniu elektromobilności. Czas działać.

 

_______________________________________________

[1] IEA (2021), Global EV Data Explorer, IEA, Paris https://www.iea.org/articles/global-ev-data-explorer. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[2] Rekomendowane minimum to 1 ładowarka na każde 10 samochodów elektrycznych

[3] Europejski Trybunał Obrachunkowy (2021), Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated, Luksemburg https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/electrical-recharging-5-2021/en/#chapter11

Tag: Payment technology Tag: Internet of Things Tag: Urban Mobility