Bezpieczeństwo po stronie interfejsu dostawców usług płatniczych

Zapewnienie rozwiązania zgodnego ze standardem PCI