Pomoc w łagodzeniu trudności gospodarczych w Hiszpanii

Kiedy pojawił się COVID-19 i weszły w życie ograniczenia związane z pandemią, Hiszpaniezależni od świadczeń socjalnych, byli zagrożeni możliwością dostępu do środków potrzebnych na zakup żywności i innych niezbędnych rzeczy.

Działanie

  • Visa nawiązała współpracę z hiszpańską instytucją finansową oraz ponad 100 samorządami i organizacjami lokalnymi w celu opracowania programów przedpłaconych kart świadczeń socjalnych w gminach w całym kraju.
  • Karty przedpłacone mogą być doładowywane w razie potrzeby, aby zapewnić odbiorcom nieprzerwany dostęp do środków.
  • Karty można skonfigurować tak, aby ograniczały transakcje do określonych punktów sprzedaży, takich jak supermarkety i apteki

Status

Rozwiązanie to umożliwiło rządom i organizacjom charytatywnym szybką dystrybucję płatności i lepszą kontrolę wydatków świadczeń socjalnych, pomagając zapewnić ukierunkowane wykorzystanie funduszy programu. Do 2022 r. wydano prawie 400 000 kart.¹

¹Visa Navigate. Styczeń 2022 r.