Bezpieczne i wygodne transfery pieniężne przy pomocy Visa Direct¹

Bezpieczne

Umożliwiamy dokonywanie szybkich i bezpiecznych płatności na całym świecie.

Skala

Przelewaj pieniądze w czasie rzeczywistym² w skali globalnej na karty Visa.

Wygodne

Zapewnij pracownikom lepszy dostęp do środków pieniężnych pomiędzy okresami rozliczeniowymi.
Partnerzy oferujący rozwiązania oparte na Visa Direct

Współpracujemy z najlepszymi partnerami5, aby pomóc firmom przyspieszyć transfery pieniędzy.