• Podnieś poziom płatności transgranicznych

    Pomóż firmom w przekazywaniu pieniędzy na całym świecie dzięki sile Visa.


An illustration of 99%.
An illustration of the number 200.
An illustration of 160+.
An illustration of 75+.

Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

An illustration that depicts Visa’s role in simplifying payments.


An illustration of the world.

A conceptual illustration of a dog walker that conveys payment security.

Rozpocznij z Visa Direct

Już dziś zapewnij klientom na całym świecie transgraniczne doświadczenia, na jakie zasługują.