• Realizuj płatności na żądanie w ramach ekonomii współdzielenia

    Płać zleceniobiorcom, korzystając z możliwości płatności w czasie rzeczywistym1 Visa Direct.

A graphic that depicts 89%.
A graphic that depicts 66%.
 A graphic that depicts 70%.

Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

An illustration depicting Visa Direct’s ability to reach payees everywhere.
An illustration that conveys the idea that Visa Direct can send payments across the globe.
An illustration depicting a Visa Direct payout on a phone screen.

Rozpocznij z Visa Direct

Nie każ zleceniobiorcom czekać na zapłatę. Już teraz dowiedz się, jak skonfigurować rozwiązanie Visa Direct.