• Visa Direct umożliwia natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych dla miliardów kart Visa.

Illustration of a Visa card, bordered by two arrows.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

Illustration of a phone showing a user's bank deposit screen.
A closeup of a phone screen with Visa Direct payout options.
A closeup of a tablet screen with Visa Direct payment details.

Rozpocznij z Visa Direct

Możesz dołączyć do ekosystemu Visa Direct z pomocą dostawcy rozwiązania Visa Direct5 i swojego agenta rozliczeniowego.