Bezpieczne i wygodne transfery pieniężne przy pomocy Visa Direct¹

Zapewnij pracownikom, małym przedsiębiorstwom i konsumentom dostęp do środków finansowych za pomocą kart debetowych Visa

Bezpieczne

Umożliwiamy dokonywanie szybkich i bezpiecznych płatności na całym świecie.

Skala

Przelewaj pieniądze w czasie rzeczywistym² w skali globalnej na karty Visa.

Wygodne

Zapewnij pracownikom lepszy dostęp do środków pieniężnych pomiędzy okresami rozliczeniowymi.


Wypłaty dla pracowników

Zapewnij pracownikom dostęp do ich zarobków pomiędzy okresami rozliczeniowymi³


Wypłaty dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB)

Wzmocnienie pozycji małych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im szybszego dostępu do środków finansowych⁶


Wypłaty dla konsumentów

W każdej firmie klienci mogą skorzystać z szybkich wypłat⁶

Partnerzy oferujący rozwiązania oparte na Visa Direct

Współpracujemy z najlepszymi partnerami5, aby pomóc firmom przyspieszyć transfery pieniędzy.