• Silniejsze relacje i skuteczniejsi sprzedawcy.
    To lepsza norma.

    Visa Direct umożliwia agentom rozliczeniowym i pośrednikom płatności dostarczanie szybszych rozliczeń małym przedsiębiorstwom.

Małe przedsiębiorstwa chcą szybszego dostępu do środków

W tradycyjnych rozwiązaniach rozliczeniowych sprzedawcy zwykle muszą czekać kilka dni na otrzymanie wypłat należności, które są dokonywane tylko w dni robocze. Dzięki Visa Direct agenci rozliczeniowi i pośrednicy płatności mogą pomóc sprzedawcom poprawić płynność poprzez zaoferowanie dostępu w czasie rzeczywistym1 do przychodów ze sprzedaży dokonanej z użyciem kart.
60 percent.

ankietowanych małych przedsiębiorstw przyznaje, że co miesiąc martwi się o przepływy pieniężne2.

79 percent.

ankietowanych małych przedsiębiorstw chce możliwości dokonywania szybszych rozliczeń2.


Dostarczaj szybsze rozliczenia z Visa Direct

Rozliczenia ze sprzedawcami z Visa Direct pozwalają pośrednikom płatności zaoferować sprzedawcom możliwość wypłacania należności z płatności kartą wtedy, kiedy tego chcą – w tym wypłacania na żądanie w ciągu dnia. Visa Direct umożliwia dokonywanie płatności w czasie rzeczywistym bezpośrednio na rachunki sprzedawców z użyciem danych karty. Visa Direct pozwala przekształcić tradycyjne rozwiązania płatnicze w cyfrowe oraz zapewnia następujące możliwości:

Docieraj do sprzedawców na całym świecie

Wysyłaj pieniądze w czasie rzeczywistym do prawie dwóch miliardów kart debetowych na całym świecie.

Lepsza obsługa rozliczeń

Wprowadź proste rozliczenia na żądanie do swojej oferty dla sprzedawców, z możliwością wysyłania środków przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Uprość operacje płatności

Odblokuj płatności na dużą skalę dzięki pojedynczemu punktowi łączności Visa Direct.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Zyskaj dostęp do zaufanej sieci Visa, dzięki której możesz mieć pewność bezpiecznej i odpowiedniej obsługi środków oraz informacji.

Ipad displaying dashboard enabled by Visa Direct showing 1,645 euros in Total Sales and 1,425.96 euros ready for real-time payment.

Szybsze rozliczenia przynoszą korzyści zarówno sprzedawcom, jak i pośrednikom płatności

Rozliczenia ze sprzedawcami w czasie rzeczywistym1 dostępne dzięki Visa Direct mogą pomóc w tworzeniu wartości oraz wyróżnić agentów rozliczeniowych oraz pośredników płatności.
81 percent.

ankietowanych sprzedawców byłoby skłonnych zapłacić za rozliczenia w czasie rzeczywistym2.

Rozpocznij z Visa Direct

Nie każ sprzedawcom czekać kilka dni na otrzymanie płatności. Już teraz dowiedz się, jak uruchomić Visa Direct.