• Silniejsze relacje i skuteczniejsi sprzedawcy.
    To lepsza norma.

    Visa Direct umożliwia agentom rozliczeniowym i pośrednikom płatności dostarczanie szybszych rozliczeń małym przedsiębiorstwom.

60 percent.

ankietowanych małych przedsiębiorstw przyznaje, że co miesiąc martwi się o przepływy pieniężne2.

79 percent.

ankietowanych małych przedsiębiorstw chce możliwości dokonywania szybszych rozliczeń2.


Docieraj do sprzedawców na całym świecie

Wysyłaj pieniądze w czasie rzeczywistym do prawie dwóch miliardów kart debetowych na całym świecie.

Przeczytaj arkusz informacji

Lepsza obsługa rozliczeń

Wprowadź proste rozliczenia na żądanie do swojej oferty dla sprzedawców, z możliwością wysyłania środków przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Uprość operacje płatności

Odblokuj płatności na dużą skalę dzięki pojedynczemu punktowi łączności Visa Direct.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Zyskaj dostęp do zaufanej sieci Visa, dzięki której możesz mieć pewność bezpiecznej i odpowiedniej obsługi środków oraz informacji.

Ipad displaying dashboard enabled by Visa Direct showing 1,645 euros in Total Sales and 1,425.96 euros ready for real-time payment.

81 percent.

ankietowanych sprzedawców byłoby skłonnych zapłacić za rozliczenia w czasie rzeczywistym2.

Rozpocznij z Visa Direct

Nie każ sprzedawcom czekać kilka dni na otrzymanie płatności. Już teraz dowiedz się, jak uruchomić Visa Direct.