Woman with laptop walking among office tables.

Spędzaj mniej czasu na przetwarzaniu płatności

Eliminuj problemy z wydajnością i zwiększ swoją kontrolę nad procesem płatności dzięki automatyzacji rozliczeń Visa Payables Automation.

Jak to działa

Ulepsz proces płacenia dostawcom.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Prześlij dokumenty

Krok 1: Prześlij dokumenty do Visa lub do Twojego banku handlowego.
Illustration: magnifying glass.

Przetwarzanie dokumentów

Krok 2: Visa przetwarza te dokumenty dotyczące rozliczania należności.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Dostosowuj limity

Krok 3: Visa dostosowuje limity kart do wartości zatwierdzonych faktur
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Wyślij powiadomienie

Krok 4: Visa wysyła powiadomienia o dokonaniu przelewów do Twoich dostawców.
Visa credit card illustration.

Karta jest obciążana

Krok 5: Twój dostawca obciąża kartę służbową.

Śledź historię

Krok 6: Visa tworzy elektroniczny dokument potwierdzający uzgodnienie sald na rachunkach bankowych.

Kontroluj wydatki

Visa może automatycznie dostosować limity na kartach służbowych do wartości zatwierdzonych faktur, aby uniknąć ryzyka nieautoryzowanych działań.

Optymalizuj przepływy pieniężne

Ponieważ Twój dostawca obciąża konto Visa, nie musisz płacić aż do momentu otrzymania skonsolidowanego rachunku od Twojego banku.

Płać dostawcom

Skorzystaj z zalet płynących z automatyzacji płatności.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.