Kobieta idąca i rozmawiająca w przeszklonym biurze

Spędzaj mniej czasu na przetwarzaniu płatności

Eliminuj problemy z wydajnością i zwiększ swoją kontrolę nad procesem płatności dzięki automatyzacji rozliczeń Visa Payables Automation.

Ikona przesyłania danych

Prześlij dokumenty

Krok 1: Prześlij dokumenty do Visa lub do Twojego banku handlowego.

Ikona szkła powiększającego

Przetwarzanie dokumentów

Krok 2: Visa przetwarza te dokumenty dotyczące rozliczania należności.

wrench and screw driver

Dostosowuj limity

Krok 3: Visa dostosowuje limity kart do wartości zatwierdzonych faktur

Form statement

Wyślij powiadomienie

Krok 4: Visa wysyła powiadomienia o dokonaniu przelewów do Twoich dostawców.

Ikona karty Visa

Karta jest obciążana

Krok 5: Twój dostawca obciąża kartę służbową.

horizontal lines on a tablet

Śledź historię

Krok 6: Visa tworzy elektroniczny dokument potwierdzający uzgodnienie sald na rachunkach bankowych.Optymalizuj przepływy pieniężne

Ponieważ Twój dostawca obciąża konto Visa, nie musisz płacić aż do momentu otrzymania skonsolidowanego rachunku od Twojego banku.


Współpracujące kobiety używające laptopa
Mężczyzna korzystający z laptopa