Porady finansowe

Znalezienie najlepszego sposobu zarządzania naszymi pieniędzmi w sytuacji, gdy nie dysponujemy żadną pomocą fachową może okazać się zadaniem dość trudnym. Dlatego też organizacja Visa uruchomiła niedawno program FACTS, promujący znajomość spraw finansowych wśród konsumentów a szczególnie wśród nauczycieli, uczniów i studentów w całej Europie.

W ramach programu FACTS, we współpracy z organizacjami konsumenckimi, środowiskiem oświaty, instytucjami finansowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, będą realizowane - na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim – działania mające na celu rozpoznanie, wsparcie lub podjęcie inicjatyw poprawiających dostępność i jakość edukacji finansowej.

Niniejsza strona internetowa jest częścią programu FACTS. Jeśli chcieliby Państwo pełniej zagłębić się w tematyce finansowej, mogą Państwo zwrócić się o poradę do swojego banku lub do niezależnego doradcy finansowego. Pomocą mogą służyć Państwu również takie instytucje, jak Rada Krajowa Federacji Konsumentów czy Biuro Informacji Kredytowej.