• Visa contactless

    Szybsze i wygodniejsze niż gotówka


Zbliżenie na kobietę korzystającą z Visa payWave

Generyczna karta Visa z chipem
Telefon z ikoną Visa payWave