Płatności zbliżeniowe

Poczuj szybkość dzięki płatnościom zbliżeniowym Visa

W Europie wydano do tej pory ponad 78 mln kart zbliżeniowych – co znaczy, że ogromna rzesza ich użytkowników może płacić zbliżając po prostu kartę do terminala.

Dzięki tej samej technologii można płacić zbliżeniowo również smartfonem. Visa Europe współpracuje z dostawcami urządzeń mobilnych, operatorami sieci komórkowych, instytucjami finansowymi oraz detalistami po to, by mobilne płatności zbliżeniowe były możliwe w dowolnym miejscu.

Płatności zbliżeniowe Visa – kartą lub smartfonem – są szybkie i łatwe, a skorzystać z nich można u wiodących detalistów

  • Szybkość: wystarczy zbliżyć kartę Visa do czytnika, by zapłacić.
  • Wygoda: nie trzeba szukać właściwej kwoty w portfelu ani czekać, aż kasjer przeliczy pieniądze lub wyda pokwitowanie (o ile nie potrzebujemy pokwitowania).
  • Bezpieczeństwo: po to, by dokonać płatności zbliżeniowej Visa na kwotę poniżej 50 zł wystarczy zbliżyć kartę do specjalnego czytnika (czasami będziesz proszony potwierdzenie transakcji kodem PIN) Transakcje na kwotę powyżej 50 zł zawsze wymagają potwierdzenia kodem PIN – a wszystkie, niezależnie od wartości, są odpowiednio zabezpieczone.

Jak działa płatność zbliżeniowa Visa

  1. Jeżeli na przedniej stronie Twojej karty Visa widnieje symbol płatności zbliżeniowych, możesz płacić nią w ten sposób.
  2. Płatności zbliżeniowej Visa możesz dokonać w dowolnym punkcie handlowo-usługowym oznakowanym symbolem akceptującym płatności zbliżeniowe.Contactless with hand symbol
  3. Wystarczy zbliżyć kartę Visa do czytnika zbliżeniowego i zaczekać, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się potwierdzenie zakończenia transakcji.
  4. Po to, by zapłacić kwotę poniżej 50 zł wystarczy zbliżyć kartę do czytnika. Czasami będziesz proszony o potwierdzenie takiej płatności kodem PIN