• Visa Ready

    Wykorzystaj możliwości nowych akceptantów, którzy korzystają z coraz popularniejszego rozwiązania mPOS.

Visa Ready

Bezpieczne rozwiązania, spełniające standardy płatności Visa.
1

Dostęp

Visa pomaga Ci rozpocząć, dzięki specyfikacjom płatności mobilnych, SDK oraz opisowi najlepszych praktyk.
2

Certyfikat

Certyfikat Visa Ready zapewnia akcjonariuszy, że rozwiązania płatnicze stron trzecich spełniają standardy bezpieczeństwa Visa.
3

Szybkość

Zatwierdzone rozwiązania Visa Ready mogą być gotowe do wprowadzenia na rynek szybciej, dzięki wsparciu działów rozwoju i marketingu Visa.
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Interesuje Cię Visa Ready?

Możemy Ci pomóc połączyć się z dostarczycielami rozwiązań