Raport Visa i Devex: pracownicy organizacji humanitarnych potrzebują lepiej dopasowanych rozwiązań, by działać

03/06/2024

Press Release Image
  • Devex, niezależna organizacja zajmująca się tematyką globalnego rozwoju czy pomocy humanitarnej,i Visa opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niemal 1000 ekspertów ds. rozwoju międzynarodowego.
  • Wyniki sugerują, że bardziej elastyczne i dopasowane do potrzeb podejście do pomocy humanitarnej jest tym, czego oczekują osoby pracujące w tym obszarze.

LONDYN, 03.06.2024 – Visa (NYSE: V), jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, i Devex, niezależna organizacja zajmująca się sprawami rozwoju czy pomocy humanitarnej, opublikowali raport, z którego wynika, że eksperci ds. rozwoju międzynarodowego widzą potrzebę bardziej elastycznego podejścia do dostarczania wsparcia w obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej i zmian klimatycznych.

W raporcie zatytułowanym Nowe spojrzenie na pomoc humanitarną w erze cyfrowej: Budowanie globalnych możliwości w odpowiedzi na lokalne potrzeby spytano niemal 1000 specjalistów ds. rozwoju z całego świata o zalety i wady różnych form dostarczania wsparcia, od cyfrowych przelewów po bony żywnościowe.

Badanie wykazało, że praktycznie wszyscy respondenci (94%) uważają, że ważna jest różnorodność metod niesienia pomocy. Około dwie trzecie ekspertów (68%) twierdzi, że dostosowanie formy dostarczania pomocy humanitarnej do preferencji odbiorców jest najważniejszym kryterium podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, a 78% jest przekonana, że potrzeba niedrogich i efektywnych kosztowo sposobów dostarczania wsparcia jest coraz większa.

Pracownicy organizacji humanitarnych mówią głośno i wyraźnie, że potrzebują różnych, efektywnych kosztowo opcji pomocy. Teraz zbyt często muszą korzystać z tego, co mają pod ręką, nawet jeśli nie jest to odpowiednie rozwiązanie – powiedział Rajiv Garodia, SVP i globalny dyrektor Visa ds. rozwiązań dla administracji publicznej. – To stawia ich w trudnym położeniu – na przykład poleganie w dużym stopniu na bonach gotówkowych oznacza możliwość wywołania skoków inflacji. Zapewnienie programom humanitarnym większego wyboru i różnorodnych opcji dostarczania pomocy, jest szansą, by je wzmocnić, jednocześnie pozwoli dostarczać potrzebującym dokładnie to, czego potrzebują, wtedy, kiedy tego potrzebują.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania

Badani wskazali sytuacje, w których określone rodzaje dostarczania pomocy mogą być najbardziej efektywne. Na przykład prawie trzy czwarte respondentów (74%) zgodziło się, że płatności cyfrowe mogą szczególnie przydać się organizacjom, które działają w sytuacjach kryzysowych związanych z klimatem i klęskami żywiołowymi. Pokazuje to, jak ważną rolę mogą odgrywać szybkość i bezpieczeństwo płatności cyfrowych przy niesieniu pomocy w niestabilnym środowisku dotkniętym katastrofą.

Większość badanych ekspertów (70%) zgodziła się, że pandemia COVID-19 udowodniła, jak ważne jest opracowanie przyjaznych dla użytkownika przepisów dotyczących dostępu do płatności cyfrowych.

Jednak ponad połowa (55%) ankietowanych nadal twierdzi, że brak umiejętności cyfrowych i finansowych stoi na drodze do rozpowszechnienia się płatności cyfrowych.

Pracownicy organizacji pomocowych działają w złożonych środowiskach, w których ważne jest wiele niuansów i potrzebują kompleksowego zestawu narzędzi odpowiadających na ich potrzeby – powiedział Raj Kumar, prezes i redaktor naczelny Devex. – Pomoc cyfrowa jest doskonałym przykładem: ma wiele zalet i ogromny potencjał, ale jej wdrożenie musi być poprzedzone podnoszeniem cyfrowych i finansowych umiejętności, a także poprawą dostępu do formalnej identyfikacji beneficjentów. Zapewnienie inkluzywności i oferowanie wyboru to podstawa.

Ważne ustalenia raportu

  • Trzy najważniejsze czynniki umożliwiające pomoc humanitarną poprzez płatności cyfrowe to lepszy dostęp do technologii takich jak telefony i komputery (62%), ulepszona infrastruktura cyfrowa (56%) oraz zwiększenie zaufania do płatności cyfrowych (46%).
  • Największe wyzwania, przed którymi stanęły podmioty zaangażowane w cyfrową pomoc humanitarną, to m.in. brak koordynacji i komunikacji między dostawcami usług finansowych (62%), biurokracja i przeszkody natury politycznej (57%).
  • Wręczanie gotówki to najczęstsza (41% respondentów) i najbardziej inkluzywna (54%) metoda dostarczania pomocy bezpośredniej. Jednocześnie, jak wskazali eksperci, jest to też najmniej bezpieczny (10%) i transparentny (16%) sposób udzielania wsparcia.

Dostęp do pełnego raportu i jego ustaleń można uzyskać tutaj: reimaginingaid.devex.com.

Więcej informacji o tym jak Visa współpracuje z rządami, organizacjami pozarządowymi i czy pomocy humanitarnej są dostępne na stronie Visa Government Solutions.

Metodologia badania

Aby opracować raport, firma Devex przeprowadziła ankietę internetową między 22 września a 16 października 2023 roku. Ankieta została wysłana do sieci Devex obejmującej specjalistów ds. rozwoju międzynarodowego z doświadczeniem w pracy w sektorze dostarczania pomocy humanitarnej. Na ankietę online odpowiedziało łącznie 998 respondentów.

O Visa

Visa (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Wierzymy, że gospodarki, które uwzględniają wszystkich na całym świecie, pomagają wzrastać każdemu. Uważamy, że zapewnienie dostępu do nich jest fundamentem przyszłości przepływu pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na Visa.pl.

O Devex

Devex jest wiodącą na świecie niezależną organizacją informacyjną zajmującą się globalnym rozwojem. Nasi dziennikarze przychodzą do Devex z Bloomberg, Foreign Policy, LA Times, Politico, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, VICE i innych wiodących mediów informacyjnych. Nasz zespół to ponad 150 specjalistów pracujących w biurach w Waszyngtonie, Barcelonie, Manili i na całym świecie.

Organizujemy ponad 100 wydarzeń rocznie, by informować i pobudzać dialog między światowymi przywódcami, sektorem prywatnym i globalną społecznością zajmującą się rozwojem, na temat niezwykle istotnych kwestii, które pojawiają się – lub powinny się pojawić - w globalnym dyskursie. Devex jest oficjalnym partnerem medialnym wydarzeń organizowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, Organizację Narodów Zjednoczonych, Clinton Global Initiative i inne instytucje.

Więcej o Devex: http://www.devex.com.