Badanie Visa: pokolenie Alfa oczekuje świata pełnej wygody

01/12/2023

Press Release Image
 • Jak wynika z ostatniego badania Visa[1], pokolenie Alfa wyobraża sobie pracę w sposób całkowicie odmienny od tego, jak ją postrzegamy dzisiaj – 8 na 10 (81%) osób z tej grupy w Polsce chciałoby mieć firmę lub pracować na własny rachunek, a zaledwie 11% widziałoby się w roli pracownika.
 • Ponad trzy piąte pokolenia Alfa w Polsce (65%) w zeszłym roku zarobiło pieniądze, a trzy czwarte spośród nich (76%) wykorzystało do tego celu technologie.
 • Wśród technologii, które mogą im się przydać w przyszłej pracy, dzieci z pokolenia Alfa najchętniej wskazywały social media.
 • Visa zachęca firmy do jak najszybszego tworzenia innowacji odpowiadających wyłaniającym się oczekiwaniom pokolenia Alfa.

Warszawa – 1 grudnia 2023 r. – Pokolenie Alfa (urodzone w latach 2010-2025) oczekuje świata funkcjonującego bez zakłóceń, w którym może zmienić się obraz lokalnych społeczności, sposoby działania miast, wsparcie administracji publicznej oraz zarządzanie gospodarką. Badanie Visa jest częścią szerszej inicjatywy, zachęcającej firmy do tworzenia rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom konsumentów jutra, którzy będą wymagali świata funkcjonującego jeszcze płynniej, niż obecnie.

Nadchodzi transformacja społeczności i gospodarek

Za cztery lata na rynek pracy wkroczą pierwsi przedstawiciele pokolenia Alfa. Już pokolenie Z wywarło znaczący wpływ na sposób funkcjonowania firm, a to kolejne, które wkrótce nadejdzie, może dokonać jeszcze większego wstrząsu. Z badania Visa wynika, że cztery piąte (81%) dzieci w wieku 8-14 lat chce posiadać przedsiębiorstwo, prowadzić małą firmę albo mieć jakiś poboczny biznes, a zaledwie 11% wybrałoby pracę dla kogoś innego. Preferencje te pozostają w wyraźnym kontraście do obecnej sytuacji w Polsce[2]. Jeśli młode pokolenie wytrwa w deklarowanych przekonaniach, w perspektywie pięciu-dziesięciu lat może ono całkowicie zmienić nasze wyobrażenie o tym, jak powinny działać firmy i społeczności.

Pokolenie cyfrowe, wyposażone w sztuczną inteligencję

Młode pokolenia są tak samo zadomowione w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym.[3] Badanie Visa pokazuje, jaki wpływ wywiera to na rozumienie finansów oraz postawy przyjmowane wobec zarabiania pieniędzy, przy czym dużą rolę odgrywa w tym kontekście kontakt z social mediami, inne doświadczenia cyfrowe i zrównoważony rozwój.

 • Ponad trzy piąte (65%) dzieci zarobiło w zeszłym roku pieniądze, najczęściej dzięki domowym obowiązkom wykonywanym dla rodziców, opiekunów, krewnych czy innych dorosłych, ale również poprzez sprzedaż rzeczy w internecie.
 • Trzy czwarte (76%) zarabiających dzieci wykorzystało do tego celu technologie, przy czym najczęściej były to media społecznościowe (47%) i internetowe platformy sprzedażowe (46%).
 • Wśród technologii, które mogą im się przydać w przyszłej pracy, dzieci z pokolenia Alfa najchętniej wskazały social media (40%) i technologie służące do komunikacji (29%).
 • Wiedzę o zarabianiu pieniędzy dzieci dwa razy częściej czerpią z treści publikowanych w kanałach cyfrowych niż z tradycyjnych źródeł takich jak książki (38% v 19%).
 • „TikTokerzy” i „YouTuberzy” są głównym źródłem inspiracji dla młodego pokolenia – w największym stopniu ich wyobraźnię pobudzają media społecznościowe i twórcy treści (54%). Rzadziej są to bardziej konwencjonalne źródła inspiracji, jak rozmowa ze znajomymi (35%) czy rysowanie i pisanie (36%).
 • Pokolenie Alfa stawia na bardziej ekologiczne metody zarobkowania – ponad połowa starszych dzieci (12-14 lat) zarabia pieniądze, korzystając z internetowych platform sprzedażowych (52%).

Innowacyjna wizja młodych – roboty i superinteligente urządzenia przyniosą pełną wygodę

Pokolenie Alfa ma wizję tego, jaką rolę w ich dorosłym życiu ma odgrywać technologia. Zapytane o innowacje, które byłyby dla nich pomocne w przyszłości, dzieci z pokolenia Alfa najczęściej wymieniały roboty i maszyny wykrywające oszustwa, tłumaczące języki i zwalczające choroby.

Wśród proponowanych przez nie rozwiązań znalazły się:

 • „Aparat douszny pozwalający rozumieć każdy język, w którym mówi do nas osoba z obcego kraju”
 • „Aplikacja do obliczania wszystkich rachunków i oszczędności”
 • „Bransoletka, która rozpoznawałaby, czy ktoś kłamie”
 • “Inteligentny hełm, który pomaga w koncentracji”
 • “Samozapełniająca się lodówka”
 • “Maszyna do badania, czego ludzie potrzebują”
 • “Okulary, które pozwalają widzieć mikrokosmos”
 • “Pierścień, który zachowywałyby się jak telefon”
 • “Robot, który robiłby za mnie prace, których nie lubię”
 • “Udzielacz gotowych odpowiedzi”
 • „Zegarek, który alarmowałby o chorobach”

– Młodsze pokolenia będą miały ogromny wpływ na sposób działania i myślenia firm oraz rządów, a także na funkcjonowanie całej gospodarki. Zmiana przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. Młodzi ludzie oczekują, że życie będzie łatwe i wygodne – zrozumienie ich podejścia to być albo nie być dla firm i warunek zbudowania prężnie rozwijającej się gospodarki. Dla nas to ekscytujący czas – jesteśmy gotowi, by pomagać naszym klientom i partnerom w odnalezieniu się w świecie zmian oraz w przygotowaniu na nadejście nowej ery handlu. Oczekiwaniom nowego pokolenia sprostają tylko ci, którzy szybko przystosują się do nadchodzących wyzwań – powiedział Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce.

***

O badaniu

Badanie na zlecenie Visa przeprowadzone przez Opinium na próbie 500 dzieci w wieku 8-14 lat, zrealizowane w Polsce w dniach 15-20 sierpnia 2023 r. Dane zebrano na podstawie badania internetowego.

Informacje o Visa Inc.

Visa (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Wierzymy, że gospodarki, które uwzględniają wszystkich na całym świecie, pomagają wzrastać każdemu. Uważamy, że zapewnienie dostępu do nich jest fundamentem przyszłości przepływu pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na Visa.pl.


[1] Badanie na zlecenie Visa przeprowadzone przez Opinium na próbie 500 dzieci w wieku 8-14 lat, zrealizowane w Polsce w dniach 15-20 sierpnia 2023 r. Dane zebrano na podstawie badania internetowego.

[2] Dane ZUS, wrzesień 2023 r., liczba osób ubezpieczonych: pracownicy (71,5 proc.), przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8 proc.). https://www.zus.pl/pl/-/dobra-sytuacja-funduszu-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych-1?redirect=%2Fpl%2Fo-zus%2Fdla-mediow%2Fanalizy-i-raporty

[3] NASTOLATKI 3.0, Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa https://thinkstat.pl/publikacj...