Visa finalizuje przejęcie Tink

16/03/2022

Press Release Image

SZTOKHOLM, SAN FRANCISCO, 15.03.022 r. – Visa (NYSE: V) ogłosiła sfinalizowanie przejęcia Tink, platformy otwartej bankowości, która umożliwia instytucjom finansowym, fintechom i sprzedawcom tworzenie produktów i usług finansowych oraz przesyłanie pieniędzy. Za pośrednictwem pojedynczego interfejsu API, Tink umożliwia swoim klientom przesyłanie pieniędzy, zapewnia dostęp do zagregowanych danych finansowych, a także udostępnia inteligentne usługi finansowe, takie jak analiza ryzyka i weryfikacja rachunków. Tink to platforma zintegrowana z ponad 3400 bankami i instytucjami finansowymi, co pozwala jej na dotarcie do milionów konsumentów w całej Europie.

Połączone w ramach transakcji siły Visa i Tink umożliwią korzystającym z ich rozwiązań klientom zapewnienie konsumentom wielu korzyści. Będą oni mogli lepiej kontrolować finanse oraz zarządzać pieniędzmi, danymi i celami finansowymi. Duże i małe przedsiębiorstwa zyskają natomiast szerszy dostęp do większej gamy dużo lepiej dostosowanych do ich potrzeb narzędzi. Umożliwią im one funkcjonowanie w środowisku cyfrowym z zachowaniem bezpieczeństwa – bez względu na to, czy wykonują płatności, sprawdzają wyciągi i pozycje na rachunkach, czy chcą skorzystać z alternatywnych źródeł finansowania.

Narzędzia cyfrowe napędzają nową gospodarkę, a połączenie sił Visa i Tink wpłynie na zwiększenie wyboru i jakości usług związanych z cyfrową formą pieniędzy. Jest to istotne w rzeczywistości, w której granice między handlem, usługami finansowymi i płatnościami coraz bardziej się zacierają – powiedziała Charlotte Hogg, CEO Visa w Europie.

Otwartość i innowacyjność to dwa kluczowe elementy, bez których dalszy rozwój cyfrowych usług finansowych nie byłby możliwy. Sprawdzona infrastruktura Visa, jej nieustanne inwestycje w odporność sieci, cyberbezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom w połączeniu z interfejsem API, technologiami i relacjami klienckimi wypracowanymi przez Tink pomogą przyspieszyć popularyzację otwartej bankowości na całym świecie, w ramach bezpiecznej i niezawodnej platformy do innowacji – dodał Jack Forestell, dyrektor ds. produktów w Visa.

Globalne sieci umożliwiają twórcom innowacyjnych rozwiązań zwiększanie skali ich działalności, a Visa zapewnia najlepszą podstawę, na której Tink może budować – powiedział Daniel Kjellen, CEO i współzałożyciel Tink – Visa pomoże Tink zyskać dostęp do ponad 15 tys. instytucji finansowych, a zaufanie konsumentów i rozpoznawalność marki Visa pozwolą w przyszłości rozwinąć usługi finansowe, które będą oferowane klientom w Europie i na całym świecie.

W najbliższym czasie Tink będzie działać jako wydzielona spółka zależna Visa. CEO i współzałożyciel Tink, Daniel Kjellen oraz obecny zespół zarządzający będą nadal kierować organizacją.

# # #

O Visa

Visa (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Wierzymy, że gospodarki, które uwzględniają wszystkich na całym świecie, pomagają wzrastać każdemu. Uważamy, że zapewnienie dostępu do nich jest fundamentem przyszłości przepływu pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na Visa.pl.

O Tink

Tink to wiodąca platforma otwartej bankowości w Europie, która umożliwia bankom, fintechom i startupom rozwijanie usług finansowych opartych na danych. Dzięki pojedynczemu interfejsowi API, Tink zapewnia klientom dostęp do zagregowanych danych finansowych, umożliwia dokonywanie płatności, wnosi wartość dodaną w obszarze transakcji, a także umożliwia weryfikację właściciela rachunku i tworzenie narzędzi do zarządzania finansami osobistymi. Tink jest połączony z ponad 3400 bankami, które docierają do ponad 250 mln klientów w całej Europie. Tink został założony w 2012 roku w Sztokholmie. Zatrudnia 500 pracowników, którzy obsługują ponad 300 banków i fintechów na 18 rynkach europejskich, z biur umiejscowionych w 13 krajach. Napędzamy nowy świat finansów. Więcej informacji na stronie Tink.com.

Oświadczenie dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości

Niniejsza treść zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (ang. Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości można rozpoznać po użyciu określeń takich jak „przewiduje się”, „prognozujemy” itd. Przykładami tego typu odniesień są stwierdzenia na temat sukcesu Tink w przyszłości, wpływu przejęcia na rozwój firmy Visa, czy innych korzyści dla Visa, twórców aplikacji, instytucji finansowych i konsumentów.

Ze względu na swój charakter stwierdzenia odnoszące się do przyszłości: (i) pozostają aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji, (ii) nie przedstawiają faktów historycznych, ani nie gwarantują przyszłych wyników, (iii) są uzależnione od ryzyka, niepewności, poczynionych założeń czy zmian okoliczności, które są trudne do przewidzenia lub oszacowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą znacząco (w tym również niekorzystnie) odbiegać od stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Visa, ze względu na różne czynniki, między innymi zmiany w otoczeniu regulacyjnym i konkurencyjnym, incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, tempo i skuteczność integracji podmiotów oraz wiele innych czynników, między innymi tych przedstawionych w naszym rocznym sprawozdaniu na formularzu 10-K za rok fiskalny kończący się 30 września 2021 roku oraz w innych dokumentach przedłożonych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Nie należy nadmiernie polegać na tego rodzaju stwierdzeniach. O ile nie jest to wymagane w świetle obowiązującego prawa, nie zamierzamy aktualizować ani korygować żadnych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w efekcie pojawienia się nowych danych, zdarzeń mających miejsce w przyszłości ani w żadnych innych okolicznościach.