Visa zwraca uwagę na konieczność stworzenia standardu płynnych i interoperacyjnych płatności w punktach ładowania pojazdów elektrycznych

03/02/2022

Press Release Image
  • W ramach rozmów na temat interoperacyjnych płatności i systemów dla punktów ładowania pojazdów elektrycznych, Visa zachęca branżę do wdrożenia standardów w tym zakresie, które zapewnią konsumentom większą wygodę i wybór.
  • Visa rozpoczyna również konsultacje z producentami punktów ładowania, aby określić bariery utrudniające instalację punktów płatności zbliżeniowych i możliwe skuteczne rozwiązania.
  • Visa stanie się pierwszym reprezentantem branży usług finansowych i płatniczych, który dołączy do CharIN, międzynarodowej inicjatywy non-profit w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych zrzeszającej wszystkich uczestników łańcucha wartości w branży e-mobilności.

LONDYN, 3 lutego 2022 r. – Visa (NYSE: V) zwróciła uwagę na konieczność ustandaryzowania systemów, które umożliwią płynne i interoperacyjne płatności w punktach ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w całej Europie. Organizacja kieruje się przekonaniem, że europejska branża ładowania pojazdów elektrycznych powinna podjąć zobowiązanie do zapewnienia konsumentom swobodnego wyboru metody płatności – głównie dzięki przyjęciu rozwiązań opartych na interoperacyjnych płatnościach typu open-loop.

Obecnie w branży nie istnieje szeroko rozpowszechniony standard akceptacji płatności w punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Prowadzi to do sytuacji, w której konsumenci w Europie często nie mogą wybrać metody płatności i zmuszeni są do korzystania z jednej opcji (na przykład zarejestrowania się w określonej aplikacji lub programie dostawcy usług ładowania) lub nawet nie są w stanie w ogóle naładować pojazdu, ponieważ nie mają wykupionego odpowiedniego abonamentu. Tylko w kilku krajach europejskich, na przykład w Niemczech, przyjęto ramy prawne zmierzające do ujednolicenia tego obszaru.

Obierając sobie za cel dalsze, korzystne dla konsumentów, postępy w tym obszarze, Visa przeprowadzi konsultacje z producentami punktów ładowania pojazdów elektrycznych i innymi liderami branżowymi, których rolą będzie zidentyfikowanie barier dla wprowadzenia interoperacyjnych i cyfrowych płatności oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązań pozwalających na upowszechnienie dostępu do nich.

Visa ogłosiła także, że jako pierwsza firma z branży usług finansowych i płatniczych stanie się pełnoprawnym członkiem Charging Interface Initiative (CharIN). CharIN to inicjatywa poświęcona promowaniu globalnych standardów w obszarze ładowania pojazdów, zrzeszająca uczestników łańcucha wartości w sektorze e-mobilności. Organizacja skupia się na rozwijaniu globalnej infrastruktury, bezpiecznych protokołów ładowania i płatności oraz nowych technologii, by ułatwić budowę zainteresowania samochodami elektrycznymi i ich szybsze upowszechnienie. Jako członek CharIN, Visa będzie wspierać te cele, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę w obszarze płatności.

Wierzymy, że upowszechnienie pojazdów elektrycznych jest kluczowe dla osiągnięcia europejskiego celu neutralności węglowej. Jeśli chcemy, aby ludzie wybierali mobilność elektryczną, musimy umożliwić im łatwe płacenie za ładowanie swoich pojazdów. W tej chwili tak się nie dzieje. Wierzymy, że musi się to zmienić, aby konsumenci zyskali wolność wyboru, na którą zasługują – powiedziała Charlotte Hogg CEO Visa w Europie Chcemy mieć swój udział w tworzeniu rozwiązań dla tego wyzwania, w związku z tym wyszliśmy z pomysłem konsultacji branżowych na temat tego, w jaki sposób uczynić zbliżeniowe i cyfrowe płatności standardem w punktach ładowania. Cieszymy się także, że stajemy się członkiem CharIN, ponieważ będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w toczącej się debacie.

Zbliżamy się do przełomowego momentu, jeśli chodzi o upowszechnianie się pojazdów elektrycznych i dlatego potrzeba wprowadzenia globalnego standardu pozwalającego na połączenie infrastruktury oraz zapewniającego bezproblemowe doświadczenia użytkownikom pojazdów elektrycznych staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniejpowiedział Claas Bracklo, Przewodniczący, CharIN e.V.CharIN od wielu lat współpracuje z producentami oryginalnego wyposażenia (OEM), producentami ładowarek, dostawcami oprogramowania i komponentów, dostawcami energii, operatorami sieci, a także wieloma innymi uczestnikami łańcucha wartości w branży ładowania pojazdów elektrycznych. Teraz doszliśmy także do wniosku, że łatwe i ustandaryzowane sposoby płacenia są kluczowe dla pozbawionego przeszkód doświadczenia użytkownika. Dlatego też cieszymy się, że do naszego sojuszu dołącza Visa. Wniesie ona swoje ogromne doświadczenie, dzięki któremu dokonywane przez klientów płatności będą proste, szybkie i bezpieczne.

###

O Visa

Visa (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Wierzymy, że gospodarki, które uwzględniają wszystkich na całym świecie, pomagają wzrastać każdemu. Uważamy, że zapewnienie dostępu do nich jest fundamentem przyszłości przepływu pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na Visa.pl.

Informacje o CharIN

CharIN e.V. – Charging Interface Initiative (CharIN) jest wiodącą inicjatywą o zasięgu globalnym zrzeszającą ponad 250 członków, poświęconą promowaniu interoperacyjności opartej o Combined Charging System (CCS) jako globalnym standardzie dla ładowania wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych. Nasze cele obejmują rozszerzanie globalnej sieci firm wspierających CCS, opracowywanie wymogów przyspieszających ewolucję standardów związanych z ładowaniem, a także tworzenie systemu certyfikacji dla wszystkich producentów wdrażających CCS w swoich produktach. Więcej informacji na stronie https://www.charin.global/.