Visa pomoże partnerom wkroczyć w nową erę przepływu pieniędzy dzięki usłudze Crypto Advisory Services

09/12/2021

Press Release Image

Instytucje finansowe mają coraz więcej powodów, aby zaangażować się w obszar kryptowalut. Jak wynika z nowego globalnego badania, niemal 40% posiadaczy cyfrowych walut zadeklarowało, że mogą zmienić swój główny bank na ten, który zaoferuje im produkty kryptowalutowe.

SAN FRANCISCO, 9 grudnia 2021 r. – Visa (NYSE: V), jeden ze światowych liderów w dziedzinie płatności cyfrowych, ogłosiła rozpoczęcie działalności Crypto Advisory Practice. Jest to usługa dostępna w ramach Visa Consulting & Analytics, która powstała z myślą o klientach i partnerach marki chcących rozwijać ofertę kryptowalutową. Zbiega się to w czasie z coraz silniejszym przebijaniem się walut cyfrowych do powszechnej świadomości — jak wynika z opublikowanego badania Visa, o istnieniu kryptowalut wie 94% ankietowanych, podejmujących decyzje finansowe w swoich gospodarstwach domowych, co oznacza, że jest to wiedza niemal powszechna.

Zrozumienie ekosystemu kryptowalut to istotny pierwszy krok dla instytucji finansowych chcących przyciągnąć lub zatrzymać klientów ofertą kryptowalutową, sprzedawców zainteresowanych wejściem na rynek NFT czy banków centralnych zajmujących się walutami cyfrowymi. Dzięki współpracy z ponad 60 platformami kryptowalutowymi, sieć Visa składająca się z konsultantów i ekspertów ds. produktu, posiada głęboką wiedzę specjalistyczną. Pomaga ona instytucjom finansowym w ocenie możliwości związanych z kryptowalutami i opracowaniu konkretnych strategii. Wsparcie dotyczy także prowadzenia programów pilotażowych obejmujących nowe doświadczenia użytkownika i innowacje, do których należą system nagród opartych na kryptowalutach czy portfele konsumenckie zintegrowane z CBDC.

W ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy faktyczną zmianę w nastawieniu naszych klientów od chęci bliższego przyjrzenia się kryptowalutom i eksperymentowania, do budowania strategii i wizji rozwoju produktu – powiedział Szymon Staśczak, dyrektor działu konsultingu i analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

VISA W SWOICH BADANIACH SPRAWDZIŁA, JAKIE POSTAWY WZGLĘDEM KRYPTOWALUT MAJĄ KONSUMENCI I JAK Z NICH KORZYSTAJĄ

Nowe globalne badania Visa udowadniają wysoki poziom świadomości i akceptacji kryptowalut wśród konsumentów na całym świecie. Powoduje to, że klienci marki są coraz bardziej zainteresowani tworzeniem rozwiązań związanych z kryptowalutami. Według badania Visa, “The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage”, niemal jedna trzecia respondentów używała kryptowalut w sposób bezpośredni – jako instrumentu inwestycyjnego albo środka wymiany pieniędzy. Co więcej, niemal 40% ankietowanych posiadaczy kryptowalut zadeklarowało, że byłoby prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że zmieniliby bank na taki, który w najbliższych 12 miesiącach zaoferowałby im produkty związane z cyfrowymi walutami.

Kryptowaluty symbolizują zmianę technologiczną w zakresie przepływu pieniędzy i własności cyfrowej – powiedział Antony Cahill, Deputy CEO, Visa, Europe. –W miarę jak konsumenci zmieniają swoje podejście do inwestowania, sposobu korzystania z usług bankowych, oraz swoje spojrzenie na przyszłość pieniądza, każda instytucja finansowa będzie potrzebowała strategii w zakresie kryptowalut.

Badanie Visa objęło ponad 6 000 osób podejmujących decyzje finansowe na ośmiu rynkach (Argentyna, Australia, Brazylia, Niemcy, Hong Kong, RPA, UK i USA). Najważniejsze wnioski z badania:

  • Nagłówki medialne o kryptowalutach mają siłę przebicia. Świadomość czym są kryptowaluty jest niemal powszechna – słyszało o nich niemal 94% uczestników badania odpowiedzialnych za finanse w swoich gospodarstwach domowych.
  • Znacząca grupa korzysta z kryptowalut lub w nie inwestuje. Kryptowaluty posiada lub wykorzystuje prawie jedna trzecia dorosłych osób świadomych ich istnienia. Ponadto większość z tych osób (62%) stwierdziła, że korzysta z kryptowalut częściej niż w poprzednim roku.
  • Kryptowaluty są popularniejsze na rynkach wschodzących. Na tego rodzaju rynkach posiada je lub wykorzystuje 37% ankietowanych konsumentów świadomych ich istnienia. Na rynkach rozwiniętych odsetek ten wynosi 29%.
  • Główną motywacją jest chęć bogacenia się oraz przekonanie, że kryptowaluty są przyszłością usług finansowych. Najczęstszą motywacją do posiadania i korzystania z kryptowalut jest przekonanie, iż są one “przyszłością finansów” (42%) oraz chęć bogacenia się (41%) – obydwa te powody odnoszą się do przyszłości.
  • Karty kryptowalutowe i nagrody związane z kryptowalutami są atrakcyjne. Spośród obecnych posiadaczy kryptowalut, 81% wyraziło zainteresowanie kartami kryptowalutowymi, które pozwalałyby wymieniać i wydawać kryptowaluty u sprzedawców detalicznych w taki sam sposób, w jaki korzysta się z kart debetowych i kredytowych. 84% z nich zainteresowanych jest rozwiązaniami, które pozwalałyby otrzymywać kryptowaluty jako nagrody za wydawane pieniądze.
  • Konsumenci gotowi są przenieść się do innego banku w poszukiwaniu produktów kryptowalutowych. 18% ogółu ankietowanych stwierdziło, że byłoby prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że zmieniliby bank na taki, który w najbliższych 12 miesiącach zaoferowałby im produkty kryptowalutowe. Widoczne jest to w szczególności na rynkach wschodzących, gdzie taką postawę zadeklarowało 24% ankietowanych. Wśród konsumentów, którzy już posiadają kryptowaluty, dokonanie takiej zmiany deklarowało 40% ankietowanych.

Aby ściągnąć raport “The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage” i dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia strony.