Visa wykorzysta głębokie uczenie w czasie rzeczywistym do usprawnienia procesów przetwarzania transakcji

27/08/2020

Press Release Image

Smarter Stand-in Processing wykorzystuje sztuczną inteligencję do zmniejszenia liczby odrzuconych transakcji, gdy systemy instytucji finansowych autoryzujące płatności doznają zakłóceń lub ulegają awarii.

27 sierpnia 2020 r.  Visa Inc. (NYSE: V) ogłosiła stworzenie Visa Smarter Stand-in Processing (Smarter STIP). Jest to nowa funkcjonalność, która wykorzystuje sztuczną inteligencję działającą w czasie rzeczywistym do wspierania instytucji finansowych w procesie autoryzacji transakcji, gdy dochodzi do zakłóceń w funkcjonowaniu ich systemów. W przypadku, gdy systemy wydawców kart pozostają niedostępne, wykorzystujący metody głębokiego uczenia (deep learning) Smarter STIP dokonuje analizy przeszłych transakcji. Następnie, w oparciu o pozyskaną wiedzę, podejmuje decyzje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu bieżących transakcji w imieniu wydawcy. Visa jest pionierem w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, by zapobiegać transakcjom oszukańczym. Smarter STIP opiera się na tych osiągnięciach i jest pierwszym z wielu nowych, innowacyjnych rozwiązań Visa opartych na sztucznej inteligencji, które będą wykorzystane w globalnej sieci VisaNet.

- Konsumenci oczekują natychmiastowego i niczym niezakłóconego dostępu do swoich środków. Niemożliwość spełnienia tych oczekiwań może być kosztowna – mówi Jack Forestell, executive vice president i chief product officer w Visa. - Rozwiązanie Stand-in Processing zawsze było swoistym kołem ratunkowym dla naszych klientów, dzięki czemu wiedzieli, że mogą na nas liczyć, gdy wydarzy się coś niespodziewanego. Wzbogacamy je teraz o narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji, które sprawią, że stanie się ono jeszcze bardziej inteligentne, wydajniejsze i szybsze.


Odpowiedź na wyzwania związane z przestojem

Przestój systemu jest uciążliwy dla instytucji finansowych i konsumentów, bez względu na to, czy jest spowodowany planowymi pracami konserwacyjnymi czy nieprzewidzianym zdarzeniem. Gdy rozwiązanie Stand-in Processing nie jest dostępne, potencjalne skutki mogą być dalekosiężne: utracony dochód w wyniku nieudanych transakcji, negatywne doświadczenia posiadaczy kart skutkujące przeciążeniem linii w centrach obsługi klienta, nadszarpnięta reputacja, a nawet kontrola ze strony regulatora.

Nowa usługa Smarter STIP jest rozszerzeniem istniejących funkcjonalności i wykorzystuje głębokie uczenie do analizy wcześniejszych schematów zakupowych posiadacza karty. Dzięki temu decyzja o autoryzacji lub odrzuceniu transakcji podjęta przez Smarter STIP wynika ze szczegółowej wiedzy obejmującej zachowania posiadacza karty w przeszłości, a nie reguł statystycznych zastosowanych do całego portfela kart. Visa jest w stanie zaproponować, w imieniu wydawcy, decyzję odnośnie transakcji, która w znacznym stopniu odzwierciedla proces decyzyjny samego wydawcy kart - w niektórych przypadkach może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia liczby odrzucanych transakcji nawet o 50%[1].

Sztuczna inteligencja w służbie ekosystemu płatności

Visa Smarter STIP jest jedną z wielu nowych funkcjonalności opartych na głębokim uczeniu w czasie rzeczywistym. Została ona stworzona jako odpowiedź na wyzwania i problemy, z jakimi borykają się kupujący, sprzedawcy i instytucje finansowe. Tego rodzaju ulepszone usługi mogą powstawać dzięki inwestycjom w optymalizację kluczowej infrastruktury, których dokonuje Visa. Obejmują one skalowalną i wysoko wydajną platformę opartą na rozwiązaniach GPU, które mają wspierać szybki rozwój możliwości wykorzystania głębokiego uczenia.

- Sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej rewolucyjnych technologii naszych czasów. Daje nam możliwość tworzenia produktów wykorzystujących dane, dzięki którym możemy przejść na wyższy poziom szczegółowości i personalizacji. Dzięki jednemu z największych i najbogatszych zbiorów danych na świecie, Visa ma szansę wykorzystania na masową skalę potencjału sztucznej inteligencji w służbie swoich klientów i posiadaczy kart – powiedział Rajat Taneja, president of technology w Visa. – Poczyniliśmy istotne inwestycje w infrastrukturę, co umożliwia nam głębszą analizę danych z całej sieci VisaNet. Dane Visa w połączeniu z architekturą zapewniającą niski poziom opóźnień oraz unikalne zdolności modelowania sprawiają, że nasza platforma technologiczna to jedno z najbardziej wydajnych narzędzi do wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Rozwiązanie już teraz wdrażane jest na całym świecie

Rozwiązanie Smarter STIP będzie udostępnione w październiku 2020 r., a zainteresowanie nim wyraziły już instytucje finansowe z całego świata.

- W UBS wierzymy w budowanie lepszej przyszłości dla naszych klientów, dzięki wykorzystaniu siły innowacji i współpracy w ramach ciągłego procesu opierającego się na innowacyjnym myśleniu oraz przełomowych technologiach i usługach, opracowanych zarówno przez nas, jak i przez naszych partnerów – mówi Stefan Uebelhart, Head of UBS Card Center . - Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc wdrożyć Visa Smarter STIP, ponieważ jest to przykład połączenia współpracy i innowacyjnej technologii. Służy to zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownikom kart. Dążymy do budowania lepszej przyszłości dla naszych klientów, w związku z tym postrzegamy Visa jako cenionego partnera i zamierzamy kontynuować naszą współpracę w obszarze innowacji.

- Jako lider w obszarze nieoprocentowanych platform zakupowych w Australii i Nowej Zelandii, Latitude Financial nieustannie analizuje najnowsze technologie i innowacje, aby zapewnić naszym klientom możliwie najlepszą obsługę – powiedział Paul Varro, Chief Commercial Officer Latitude. - Rozwiązanie Visa Smarter STIP pozwala znacznie poprawić wskaźniki akceptacji transakcji. Usługa pomysłowo łączy sztuczną inteligencję z naszymi historycznymi danymi dotyczącymi autoryzacji, nowymi danymi i doświadczeniem Visa w przetwarzaniu transakcji, zapewniając obsługę klienta na najwyższym poziomie.

Informacje o Smarter STIP

Visa stworzyła funkcjonalność Smarter STIP, aby odpowiedzieć na wyzwanie, z jakim mierzą się wydawcy kart i procesorzy płatności, mianowicie negatywne doświadczenia posiadaczy kart w czasie, gdy działanie systemu jest zakłócone. Nowatorskie podejście Visa do rozwiązania Stand-in Processing potwierdzone uzyskaniem amerykańskiego patentu w 2019 roku, ulepsza istniejącą funkcjonalność STIP poprzez ocenę w czasie rzeczywistym zachowań na poziomie posiadacza karty. Model opiera się na:

Wielowarstwowych rekurencyjnych sieciach neuronowych z milionami parametrów.

Miliardach danych historycznych użytych do uczenia modelu, dzięki czemu w próbnych testach Visa osiągnęła średnio 95% zbieżności z możliwą decyzją wydawcy.[2]

Stałym uczeniu się w oparciu o transakcje przeprowadzane w czasie rzeczywistym oraz dane pozyskane podczas awarii systemu, co umożliwia przystosowywanie i ulepszanie usługi w miarę zmian zachowań wydawcy kart.

Korzystanie z Visa Smarter STIP nie wymaga od klientów wprowadzenia zmian technicznych. Wydawcy przyłączeni do Visa DPS uzyskają dostęp do rozwiązania Smarter STIP, gdy usługa zostanie uruchomiona na całym świecie w październiku 2020 roku.

[1]Dane powstałe w oparciu o wewnętrzne analizy Visa porównujące odsetek zatwierdzenia wszystkich transakcji istniejącego rozwiązania STIP i Smarter STIP w pierwszym kwartale 2020 roku dla jednego z wydawców w USA.

[2]Wskaźnik zmierzony w ramach wewnętrznej symulacji modelu Smarter STIP offline opartej na transakcjach dla wszystkich numerów BIN Visa na całym świecie w czwartym kwartale 2019 r.W przypadku 95% transakcji z różnych krajów, model podejmował średnio taką samą decyzję o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu transakcji co dany wydawca kart.