W Polsce jest już ponad milion terminali płatniczych

29/07/2020

Press Release Image
  • Wg danych Visa uzyskanych od agentów rozliczeniowych, w Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych obsługujących płatności zbliżeniowe[1]
  • Polacy coraz chętniej płacą zbliżeniowo. Udział płatności zbliżeniowych przy użyciu kart Visa wydanych w Polsce w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych
    w punktach sprzedaży na terenie naszego kraju wzrósł o ponad 10% w kwietniu 2020 r. (r/r)

Warszawa, 29 lipca 2020 r. – W Polsce dynamicznie rośnie liczba terminali płatniczych – według danych NBP[1] na koniec marca br. było ich ponad 943 tysiące. Po niespełna czterech miesiącach dane Visa pokazują, że liczba terminali przekroczyła milion.
Ta dynamicznie rosnąca liczba potwierdza, że urządzenia do akceptacji kart płatniczych stają się istotnym elementem prowadzenia biznesu, pozwalając m.in przyspieszyć obsługę.

Przekroczenie pułapu miliona terminali działających w Polsce to także efekt zaangażowania całego ekosystemu płatniczego w ostatnich miesiącach. Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych wspólnie na polskim rynku było podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do 100 złotych. Zmiana ta umożliwiła konsumentom dokonywanie większych zakupów w szybszy, wygodniejszy i bezpieczny sposób. Dane Visa[2] wskazują, że udział transakcji zbliżeniowych kartami Visa wydanymi w Polsce wzrósł o ponad 10% w kwietniu 2020 r. (r/r). Zmiana ta wpisuje się w ogólnoeuropejski trend. W Europie, udział transakcji zbliżeniowych w ogólnej liczbie transakcji wynosi już ponad 70%[3]. Pandemia dodatkowo wpłynęła na zachowania i oczekiwania konsumentów. Wielu z nich robi zakupy przez internet i dokonuje płatności cyfrowych w sklepach już nie tylko ze względu na wygodę tych rozwiązań, ale najprawdopodobniej także z potrzeby zachowania dystansu społecznego.

Zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, coraz chętniej i powszechniej płacącym zbliżeniowo kartą lub telefonem, wychodzą naprzeciw polscy przedsiębiorcy. Dostrzegli oni, że w miarę znoszenia obostrzeń i ponownego uruchamiania gospodarki, przyjmowanie płatności zbliżeniowych cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów[4]. Posiadanie terminala staje się coraz ważniejsze dla rozwoju i umacniania swojego biznesu. Potwierdzają to badania Visa, z których wynika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem[5], gdyż dzięki temu mogą oni obsłużyć ich większą liczbę w godzinach szczytu.

Drobni przedsiębiorcy, zwłaszcza ci działający w zakresie usług osobistych, hotelarstwa i handlu detalicznego, ponieśli poważne straty w ostatnich miesiącach[6]. Visa wykorzystała więc swój potencjał, zasięg globalnej sieci i rozpoznawalność marki, aby zaangażować się w działania na rzecz odbudowy i pobudzenia gospodarki. W ścisłej współpracy z partnerami z sektora finansowo-płatniczego, technologii i lokalnych społeczności, organizacja postanowiła wesprzeć w Europie ponad 8 milionów małych firm, które ucierpiały na skutek zamrożenia gospodarki. Działania Visa mają na celu wsparcie drobnych przedsiębiorców w zakresie modernizacji i cyfryzacji płatności, tak aby mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów na płatności bezgotówkowe, zarówno te on-line, jak i w sklepach stacjonarnych.

- Milion terminali POS funkcjonujących na polskim rynku to kolejny, ważny etap rozwoju handlu w Polsce. Więcej sposobów akceptacji płatności umożliwia realizację większej liczby transakcji i dostęp do nowych grup klientów. W dobie stopniowego odbudowywania gospodarki po pandemii COVID-19, ma to kluczowe znaczenie dla wielu sprzedawców. Tym bardziej cieszy nas, że w Polsce przekroczyliśmy pułap miliona terminali, a liczba ta dalej rośnie, co oznacza, że coraz więcej drobnych detalistów będzie mogło oferować konsumentom więcej sposobów dokonywania płatności – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Przekroczenie granicy miliona terminali działających w Polsce nie byłoby możliwe bez aktywności i zaangażowania Fundacji Polska Bezgotówkowa, od początku wspieranej finansowo i merytorycznie przez Visa. Jej działania stanowią przykład zgodnej i efektywnej współpracy wielu podmiotów, których celem jest popularyzacja szybkich i wygodnych płatności bezgotówkowych.

W ramach prowadzonego przez Fundację programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano ponad 300 tys. terminali w całym kraju. Co więcej, w związku z pandemią i kilkumiesięcznym zamrożeniem gospodarki, Fundacja zdecydowała się przedłużyć okres pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala dla detalistów, którym w okresie od marca do maja 2020 roku kończył się bezpłatny okres użytkowania terminala. Dodatkowo Fundacja prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne skierowane do MŚP, aby wesprzeć odbudowę ich biznesów.

[1] Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2020 r. NBP, czerwiec 2020 r.

[2] Dane Visa Net, kwiecień 2020 r. vs kwiecień 2019 r.

[3] j.w.

[4]j.w.

[5] Badanie preferencji sprzedawców przeprowadzone na zlecenie Visa w sierpniu 2019 r. przez Kantar na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie sprzedawców (N=301).

[6]Raport “Impact of Covid-19 on small and medium businesses” opracowany przez SMB Group; kwiecień 2020 r.