Visa przejmuje Plaid

17/01/2020

Press Release Image

San Francisco, Kalifornia, 16 stycznia 2020 r. – Visa Inc. (NYSE: V) ogłosiła, że podpisała ostateczną umowę przejęcia Plaid, sieci ułatwiającej ludziom bezpieczne powiązanie swoich rachunków bankowych z aplikacjami do zarządzania finansami osobistymi. Za przejęcie Plaid Visa zapłaci łącznie 5,3 miliarda USD.

Produkty Plaid umożliwiają konsumentom wygodne udostępnianie swoich informacji finansowych aplikacjom i usługom, takim jak Acorns, Betterment, Chime, Transferwise i Venmo. Konsumenci korzystają z nich przy planowaniu wydatków, pomnażaniu oszczędności czy śledzeniu swoich inwestycji. Przykładowo, gdy użytkownik zakłada konto na Venmo, to właśnie dzięki Plaid może on przypisać do niego swój rachunek bankowy.

Zapewnienie łączności między instytucjami finansowymi i deweloperami staje się coraz istotniejsze, ponieważ dzięki temu aplikacje fintechowe mogą być łatwiejsze w obsłudze. W 2019 roku aż 75 procent konsumentów mających dostęp do Internetu przesłało swoje pieniądze za ich pomocą, podczas gdy w roku 2015[1] ten odsetek wyniósł zaledwie 18 procent. Główną rolę we wzroście popularności aplikacji fintechowych odegrał Plaid. Obecnie jedna na cztery osoby w USA posiadająca rachunek bankowy korzysta z Plaid, aby łączyć się z przeszło 2,600 deweloperami rozwiązań fintechowych w 11,000 instytucji finansowych.

„Ogromnie cieszymy się z przejęcia Plaid oraz z tego, jak bardzo wpłynie to na przyspieszenie naszego rozwoju” – powiedział Al Kelly, CEO i prezes Visa. „Plaid jest liderem w szybko rozwijającym się świecie fintechów dzięki swoim możliwościom i znakomitemu zespołowi. Przejęcie Plaid, a także realizacja licznych projektów fintechowych pozwoli Visa oferować jeszcze większe korzyści deweloperom, instytucjom finansowym i konsumentom”.

„Według Plaid pieniądze mają być dla każdego proste w obsłudze, dlatego nie możemy się doczekać, aby zacząć udostępniać nasze rozwiązania konsumentom na całym świecie” - powiedział Zach Perret, CEO i współzałożyciel Plaid. „Jako kluczowy uczestnik ekosystemu finansowego, Visa cieszy się zaufaniem miliardów konsumentów, firm i instytucji finansowych. Wspólnie będziemy mogli wspierać szybki rozwój cyfrowych usług finansowych”.

Przejęcie Plaid to dla Visa zarówno wejście w nowy obszar działalności, jak i uzupełnienie tradycyjnych usług. Po pierwsze, działalność Plaid skupia się na rozwiązaniach fintechowych, co otwiera Visa nowe możliwości rynkowe. Po drugie, połączenie Visa i Plaid stwarza szansę na tworzenie udoskonalonych rozwiązań płatniczych i innych wartościowych usług dla deweloperów. Wreszcie, przejęcie Plaid pozwoli Visa na ściślejszą współpracę z fintechami na każdym etapie ich rozwoju, a także na dalszy rozwój tradycyjnego obszaru działalności Visa.

„Przejęcie Plaid stanowi naturalny krok w 60-letniej historii Visa – od bezpiecznego łączenia kupujących i sprzedawców, do łączenia konsumentów z cyfrowymi usługami finansowymi” - powiedział Kelly. „Dzięki połączeniu Visa i Plaid znajdziemy się w epicentrum świata fintechów, poszerzając krąg odbiorców naszych usług i w perspektywie długoterminowej przyspieszając wzrost przychodów”.

Połączenie Visa i Plaid ma przynieść znaczne korzyści deweloperom, instytucjom finansowym i konsumentom.
„Silne więzy współpracy łączą nas zarówno z Visa, jak i Plaid. Połączenie zdolności Plaid z bezpieczeństwem i skalą globalnej sieci Visa oznacza dla nas niezwykłe możliwości udoskonalenia naszych produktów” – powiedział Dan Schulman, prezes i CEO, PayPal.
„Przejęcie Plaid przez Visa to znaczące wydarzenie, które zapewni konsumentom większe bezpieczeństwo i kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych finansowych. Chase od dawna wykazuje szczególną dbałość o ochronę danych klientów i udostępniania ich w sposób bezpieczny. Cieszymy się na dalszą współpracę z Visa przy tworzeniu satysfakcjonującego doświadczenia płatniczego dla naszych wspólnych klientów” – powiedział Gordon Smith, prezes JPMorgan Chase i CEO w Consumer and Community Banking.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny oraz innym zwyczajowym wymogom obowiązującym przy finalizowaniu tego typu operacji. Visa sfinansuje transakcję z dostępnej gotówki i długu wyemitowanego w stosownym czasie. Transakcja pozostanie bez wpływu na uprzednio ogłoszony przez Visa program skupu akcji czy politykę w zakresie dywidendy. Oczekuje się, że transakcja sfinalizowana zostanie w ciągu trzech do sześciu miesięcy.

[1] Źródło: https://www.ey.com/en_us/ey-global-fintech-adoption-index

Informacje o Plaid

Plaid jest siecią danych zasilającą narzędzia fintechowe. Polegają na nich miliony konsumentów, aby móc skutecznie zarządzać swoimi finansami. Plaid wykorzystywany jest przez tysiące cyfrowych aplikacji i usług finansowych – takich jak Acorns, Betterment, Expensify i Venmo - a także przez największe banki. Dzięki Plaid konsumenci mogą łatwo powiązać swoje rachunki bankowe z aplikacjami i usługami, z których chcą korzystać. Plaid umożliwia łączenie się z przeszło 11,000 instytucjami finansowymi w USA, Kanadzie i Europie. Spółka założona została w 2013 roku przez Zacha Perreta i Williama Hockey’a, ma siedzibę w San Francisco w Kalifornii.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zasadniczo można poznać po takich słowach jak „będzie”, „oczekuje się” i innych podobnych wyrażeniach. Przykładami stwierdzeń odnoszących się do przyszłości są między innymi stwierdzenia odnoszące się do czasu i prawdopodobieństwa sfinalizowania transakcji, przyszłego sukcesu Plaid, wpływu przejęcia na dalszy rozwój Visa, a także innych korzyści dla Visa, deweloperów, instytucji finansowych i konsumentów.

Ze swej istoty stwierdzenia odnoszące się do przyszłości: (i) odzwierciedlają wyłącznie stan na dzień, w którym zostały poczynione; (ii) nie są stwierdzeniem historycznych faktów czy gwarancją przyszłych wyników; i (iii) podlegają ryzykom, niepewnościom, przypuszczeniom czy zmianom okoliczności, które są trudne do przewidzenia czy określenia w sposób ilościowy. Stąd rzeczywiste rezultaty mogą znacząco i niekorzystnie różnić się od stwierdzeń Visa odnoszących się do przyszłości ze względu na szereg czynników, włączając w to czas i rezultat procedury zatwierdzania przez organ regulacyjny, zmiany regulacyjne i rynkowe, utrzymanie przez Plaid relacji ze źródłami danych, incydenty w sieci, szybkość i sukces integracji, sukces zagranicznej ekspansji Plaid, a takżę inne różnorodne czynniki, włączając w to czynniki zawarte w naszym Sprawozdaniu Rocznym sporządzonym na Formularzu 10-K dla roku podatkowego zakończonego 30 września 2019 roku, oraz w innych dokumentach składanych do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do tego rodzaju stwierdzeń. Za wyjątkiem okoliczności, w których wymagają tego przepisy prawa, nie zamierzamy aktualizować czy zmieniać któregokolwiek ze stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy temu podobnych.