Visa w 100 procentach przechodzi na energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł

17/01/2020

Press Release Image

SAN FRANCISCO – 15 stycznia 2020 r. – Visa (NYSE: V) ogłosiła, że osiągnęła swój cel całkowitego przejścia do 2020 roku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W ten sposób Visa realizuje swoje zobowiązanie do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony w 131 biurach w 76 krajach i 4 globalnych centrach przetwarzania danych na świecie.

Visa przyjęła cel całkowitego przejścia na energię odnawialną w 2018 roku i niezwłocznie podjęła działania, które umożliwiły jej biurom i centrom przetwarzania danych na świecie pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o zrównoważony miks energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, obejmujących słońce i wiatr.

„Visa dostrzega swój obowiązek oraz możliwość działania na rzecz zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości” – powiedział Al Kelly, Chief Executive Officer, Visa. „Jestem dumny z naszych inwestycji w infrastrukturę, gdyż umożliwiły nam one pokrycie naszego zapotrzebowania na energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać - będziemy nadal przykładali dużą wagę do roli, jaką Visa i nasza branża może odegrać we współtworzeniu niskoemisyjnej gospodarki na świecie”.

Współpracując z lokalnymi spółkami energetycznymi i dostawcami na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, Visa wybrała na każdym rynku te z możliwości w obszarze dostaw energii odnawialnej, które najlepiej pasują do podejścia przyjętego w tym względzie przez poszczególne kraje. Visa poczyniła również lokalne inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie posiada rozbudowane placówki, włączając w to cztery obiekty w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które łącznie odpowiadają za 80 procent całkowitego zapotrzebowania Visa na energię elektryczną. Wśród działań podjętych w tym obszarze przez Visa jest uczestnictwo w programach dostaw energii odnawialnej, oferowanych przez Total Energy w Wielkiej Brytanii, Xcel Energy w Kolorado, Austin Energy w Teksasie i Peninsula Clean Energy w San Francisco Bay Area.

Ponadto, kierując się podjętym zobowiązaniem wspierania transformacji energetycznej, Visa została członkiem, a następnie rozpoczęła realizację wytycznychRE100, globalnej inicjatywy The Climate Group i CDP, która skupia wpływowe spółki zamierzające w 100 procentach pokrywać swoje zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych. Visa została również członkiem Renewable Energy Buyers Alliance (REBA) i jest sygnatariuszem Renewable Energy Buyers’ Principles.

Dzięki kupowaniu energii, która w 100 procentach pochodzi z odnawialnych źródeł, Visa zmniejsza emisje gazów cieplarnianych, które są pochodną zużywanego przez nią prądu (emisje pośrednie), ograniczając tym samym emisje związane z działalnością swoich placówek i centrów przetwarzania danych o niemal 90 procent w porównaniu do bazowego roku 2014.

„Gratulujemy Visa osiągnięcia celu przejścia na energię elektryczną pochodzącą w pełni z odnawialnych źródeł – pokazuje to, że firmy mogą i potrafią w niedługim czasie przejść na czystą energię” – oświadczyła Amy Davidsen, dyrektor wykonawcza The Climate Group w Ameryce Północnej. „Jest to tym bardziej imponujące, że Visa pracowała z innymi kluczowymi interesariuszami nad zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej w obszarach ich działalności. Tego rodzaju przywództwo pomaga przyspieszyć zmiany na rynku i ogranicza emisje gazów cieplarnianych”.

Visa nie ustaje w dążeniu do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości – zarówno w ramach swojej działalności, jak i szerzej rozumianym ekosystemie handlu. W tym celu placówki Visa na całym świecie podjęły działania na rzecz efektywności energetycznej, włączając w to zobowiązanie w zakresie projektowania i eksploatacji budynków w oparciu o system oceny LEED, modernizacji oświetlenia i instalacji HVAC, a także wprowadzenie nowych wymogów, dzięki którym co najmniej 90 procent nowych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w największych biurach Visa będzie spełniać standardy certyfikatów ENERGY STAR lub EPEAT.

„Świat w coraz większym stopniu dostrzega globalne wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, odpowiadając na nie między innymi dążeniem do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Visa w pełni uznaje i rozumie przewodnią rolę, jaką powinna odgrywać w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości” – powiedział Douglas Sabo, Vice President and Head of Corporate Responsibility and Sustainability, Visa Inc. „Osiągnięcie naszego celu w zakresie korzystania z energii pochodzącej w pełni z odnawialnych źródeł jest dowodem tego, że Visa przyczynia się do zmieniania świata na lepsze, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego biznesu”.

Całkowite przejście na odnawialną energię elektryczną jest częścią szerszej strategii Visa w obszarze zrównoważonego rozwoju, która spotkała się z uznaniem całej branży. Visa jest częścią indeksu Dow Jones Sustainability North American Index od 2017 roku oraz FTSE4Good Index Member. W 2018 roku Visa oceniona została także jako ‘Outperformer’ w sektorze Software and Services przez Sustainalytics, wiodącego i niezależnego dostawcę badań i ratingów z zakresu ESG i corporate governance dla klientów na całym świecie. Inne nagrody i wyróżnienia przyznane Via znajdują się w raporcie z 2018 roku podsumowującym osiągnięcia Visa w obszarze Corporate Responsibility and Sustainability. Dokonania Visa na rzecz zrównoważonego rozwoju wykraczają poza aspekty, które wiążą się z jej działalnością. Visa realizuje także szereg innych inicjatyw, w tym:

  • działa na rzecz zintegrowania środków transportu publicznego z rozwiązaniami z obszaru miejskiej mobilności,
  • była partnerem przeprowadzonego w 25 krajach badania konsumenckiego na temat zdrowego oraz zrównoważonego stylu życia,
  • pomogła uruchomić Travalyst, inicjatywę mającą na celu promowanie zrównoważonego podróżowania i turystyki,
  • dołączyła do marek wyznających wartości jako partner-założyciel Brands for Good, inicjatywy mającej na celu stworzenie ruchu na rzecz uczynienia zrównoważonego życia bardziej atrakcyjnym, satysfakcjonującym i pozostającym w zasięgu ręki.