Visa rozwija program dla partnerów w transporcie publicznym, aby pasażerowie na całym świecie mogli wygodniej podróżować

06/11/2019

Press Release Image

SAN FRANCISCO, 6 listopada 2019 r. – Visa Inc. (NYSE: V) ogłosiła przystąpienie 100 partnerów do Visa Ready for Transit, globalnego programu dla partnerów w transporcie publicznym. Dzięki niemu organizatorzy transportu publicznego zyskują dostęp do poszerzonej sieci rozwiązań technologicznych i wiedzy specjalistycznej, które mogą ułatwić podróżowanie. Obecnie w programie Visa Ready for Transit bierze udział 15 partnerów technologicznych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorzy transportu publicznego na całym świecie są coraz bardziej świadomi korzyści
z wprowadzania płatności zbliżeniowych w bramkach w metrze i w pojazdach transportu miejskiego. Płatność zbliżeniowa za przejazd za pomocą karty czy smartfona pomaga podróżnym oszczędzić cenny czas, ponieważ pozwala zapomnieć o konieczności zakupu biletu papierowego, używania karty miejskiej czy stania w kolejce do jej ponownego zasilenia. Tylko w ubiegłym roku Visa pomogła uruchomić 60 nowych projektów dla transportu publicznego, a te prowadzone obecnie spotykają się z pozytywną reakcją pasażerów – w ujęciu rok do roku odnotowano 40-procentowy wzrost liczby płatności zbliżeniowych.

„Pasażerowie korzystający z transportu publicznego chwalą sobie szybkość, bezpieczeństwo
i wygodę płacenia za przejazd w sposób zbliżeniowy i organizatorzy transportu publicznego to dostrzegają. Poprzez realizowanie 180 projektów w tym obszarze Visa dąży do podniesienia jakości doświadczenia podróży i pomaga coraz sprawniej poruszać się po miastach”, powiedział Nick Mackie, Global Head of Urban Mobility, Visa. „Cieszymy się z coraz większej popularności programu Visa Ready for Transit, ponieważ ma on zasadnicze znaczenie w przyśpieszeniu wdrożenia płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym. W ramach programu udostępniamy organizatorom transportu publicznego sprawdzone przez Visa rozwiązania, jednocześnie pomagając naszym partnerom w uzyskaniu maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji”.

Wybierając dostawcę technologii lub konsultanta uczestniczącego w programie Visa Ready for Transit, organizatorzy transportu publicznego mogą w prosty sposób pozyskać partnera
z odpowiednią wiedzą specjalistyczną, ułatwić proces testowania i implementacji, a także skrócić czas wdrożenia rozwiązania. Mogą oni także realizować projekty zachowując pewność, że wybrane przez nich rozwiązanie z certyfikatem Visa Ready spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa Visa.

Zbliżeniowe rozwiązania dla transportu publicznego usprawniają pobieranie opłat za przejazd
i ograniczają koszty operacyjne, jednocześnie pomagając zwiększyć liczbę pasażerów dzięki ulepszonemu doświadczeniu podróży[1]. Poprzez udział w programie Visa Ready for Transit, organizatorzy transportu publicznego na całym świecie zyskują dostęp do 100 partnerów, którzy dysponują rozwiązaniami i kompetencjami dotyczącymi kluczowych aspektów systemów poboru opłat nowej generacji. Oprócz dostawców technologii, w programie partnerskim Visa uczestniczą także firmy konsultingowe, które mogą wspierać organizatorów transportu publicznego poprzez udostępnianie dokumentacji technicznej i wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania
i wdrażania tego typu rozwiązań.

„Metropolitan Transport Authority, nowojorskie przedsiębiorstwo transportu miejskiego, jest zaangażowane w zapewnianie coraz szybszych i wygodniejszych podróży dla naszych pasażerów. Karty zbliżeniowe i smartfony nie tylko ułatwiają im dotarcie tam, dokąd chcą się udać, ale także zapewniają elastyczność przy wyborze preferowanej metody płatności”, powiedział Al Putre, One Metropolitan New York Program Executive, MTA. „Od momentu wprowadzenia na rynek OMNY, nowego zbliżeniowego systemu płatności za bilety, otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od podróżnych. Dodatkowo, od momentu debiutu 31 maja zrealizowaliśmy blisko trzy miliony transakcji. Współpraca z partnerami posiadającymi specjalistyczną wiedzę techniczną i możliwości dostarczania tego rodzaju rozwiązań miała kluczowe znaczenie dla powodzenia tego projektu”.

Konsumenci na całym świecie coraz powszechniej uznają płatności zbliżeniowe za preferowany sposób zapłaty. Według NBP w Polsce ponad 86 proc. płatności bezgotówkowych kartami jest dokonywanych zbliżeniowo[2]. Co więcej, na koniec czerwca 2019 r. Polacy posiadali ponad 36 mln kart zbliżeniowych i ich liczba stale wzrasta[3].

„Edynburg, miasto chętnie odwiedzane przez podróżnych z całego świata i zamieszkane przez blisko pół miliona ludzi, musi równoważyć potrzeby transportowe zarówno jego mieszkańców, jak i odwiedzających go gości. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni reakcją pasażerów od momentu wprowadzenia płatności zbliżeniowych we wszystkich autobusach miejskich, których jest ponad 600. W dwa miesiące od uruchomienia tej usługi odnotowaliśmy dwa miliony transakcji zbliżeniowych”, powiedział Stevie Chambers, Commercial Projects Manager, Lothian. „Największą korzyścią dla naszych klientów jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnej metody zakupu
i wydawania biletów, nie jest wymagane posiadanie jakiejkolwiek wiedzy odnośnie taryfy biletowej – po prostu system wybiera dla podróżnego najkorzystniejszy cenowo wariant biletu. Jeżeli jesteś organizatorem transportu publicznego, to płatności zbliżeniowe powinny stać się częścią twojego systemu biletowego”.

Uczestnictwo w programie Visa Ready for Transit stwarza dla firm nowe szanse rozwoju, w miarę jak coraz więcej miast rozważa wprowadzanie nowych metod płatności w odpowiedzi na zmieniające się preferencje i potrzeby konsumentów. Partnerzy Visa mogą zmaksymalizować stopę zwrotu z inwestycji w nowe rozwiązania i kompetencje poprzez przeprowadzenie certyfikacji zgodnej z globalnymi regulacjami Visa. Certyfikowane rozwiązania Visa Ready działają na całym świecie – tak samo dla pasażerów autobusów w Sao Paolo, Singapurze, jak i Sydney.

Nowi partnerzy programu Visa Ready dołączają do grupy, która już dziś korzysta z coraz szerszych możliwości opracowywania rozwiązań, które zwiększają wygodę pasażerów.

„Naszą pasją jest umożliwianie instytucjom i organizatorom zarządzającym transportem na całym świecie poprawy codziennego doświadczenia podróżnych poprzez innowacyjne technologie płatnicze i informacyjne. Ponieważ coraz więcej miast na całym świecie stara się uprościć sposób, w jaki ludzie płacą za usługi związane z mobilnością, jesteśmy dumni, że możemy współpracować z takimi firmami jak Visa, aby zaspokajać stale zmieniające się potrzeby obecnych podróżnych, dzięki wykorzystaniu technologii płatniczych nowej generacji”. – mówi Boris Karsch, Vice President of Strategy, Cubic Transportation Systems.

„Udział Vix jako partnera w programie Visa w zakresie transportu publicznego umożliwił nam dostarczanie intuicyjnego i zbliżeniowego doświadczenia płatniczego, którego wymagają pasażerowie, jednocześnie zapewniając organizatorom transportu możliwość wprowadzania innowacji w systemie pobierania opłat za ich usługi. Partnerstwo z Visa pomogło przyspieszyć wprowadzanie zbliżeniowych płatności EMV w naszych oddziałach na całym świecie, co skutkowało osiągnieciem korzyści operacyjnych oraz ograniczeniem kosztów. Ponadto umożliwiło zgromadzenie bogatego zestawu danych o usługach transportowych, w celu ich dalszej cyfryzacji. – mówi Adrian Kelly, Chief Product Officer, Vix Technology.

„W przyszłości liczba osób korzystających z transportu zbiorowego będzie wzrastać, ponieważ czas stanie się coraz cenniejszy, a zainteresowanie nowych pokoleń ochroną klimatu będzie czymś naturalnym. Możliwość wykorzystania usług transportowych będzie zależeć nie tylko od innowacji w sprzedaży biletów, ale także od wprowadzania rozwiązań płatniczych, które zapewnią równowagę między podażą i popytem na te usługi oraz potrzebami konsumentów. Worldline
i Visa współpracowały w ramach wielu projektów mających na celu wprowadzanie nowych form płatności cyfrowych za transport, co przyniosło liczne korzyści, takie jak zwiększenie ściągalności opłat, zmniejszenie liczby oszustw i, co najważniejsze, zwiększenie dostępności transportu dla podróżnych. Oczekujemy, że tempo zmian w sektorze będzie przyśpieszać i pojawią się nowe produkty, które zmaksymalizują potencjał globalnych sieci płatniczych w zakresie transportu
w taki sam sposób, jaki miało to miejsce w przypadku sprzedaży detalicznej”. – mówi James Bain, Global Director Transport, Worldline.

Organizatorzy transportu publicznego chcący dowiedzieć się więcej o partnerach programu Visa Ready for Transit mogą odwiedzić tę stronę. Dostępne są tam również przydatne informacje dla dostawców sprzętu lub oprogramowania, a także konsultantów specjalizujący się w transporcie publicznym, chcący zostać partnerem lub certyfikować swoje rozwiązania.

[1]Transport for London, Commissioner’s Report, luty 2016 r.: http://content.tfl.gov.uk/board-160203-item05-commissioners-report-v2.pdf

[2]Informacja NBP o kartach płatniczych – II kwartał 2019 r. str. 22

[3]Informacja NBP o kartach płatniczych – II kwartał 2019 r. str. 12