Platforma Visa B2B Connect jest dostępna w kolejnych 32 krajach i została zintegrowana z Infosys

02/10/2019

Press Release Image

SAN FRANCISCO – 2 października 2019 r. – Visa Inc. (NYSE:V) ogłosiła podwojenie zasięgu platformy Visa B2B Connectliczba globalnych korytarzy handlowych, w ramach których dostępna jest Visa B2B Connect, wzrosła do 62 z 30 w momencie uruchomienia platformy w czerwcu 2019 roku. Docelowo do 2020 roku Visa B2B Connect ma działać w ponad 100 krajach. Visa B2B Connect jest transgraniczną platformą płatniczą, dzięki której korporacyjne transakcje o dużej wartości mogą być realizowane bezpośrednio z banku płatnika do banku beneficjenta. To rozwiązanie znacząco zwiększa przejrzystość procesu realizowania transakcji, dając kupującym i dostawcom możliwość śledzenia przepływu płatności w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego.


W ramach udostępniania Visa B2B Connect w kolejnych krajach, integrację z platformą przeprowadza Infosys, globalny lider cyfrowych usług nowej generacji. Dzięki temu współpracujące z Infosys instytucje finansowe na całym świecie zyskają dostęp do platformy Visa B2B Connect. Poprzez stworzenie nowego połączenia, będą one mogły szybko i bezpiecznie przetwarzać transgraniczne płatności korporacyjne za pośrednictwem Visa B2B Connect[1].

„Visa B2B Connect to szybka, bezpieczna i wydajna platforma, zaprojektowana specjalnie po to, aby przezwyciężyć przeszkody występujące przy dokonywaniu transgranicznych płatności korporacyjnych” – powiedział Alan Koenigsberg, Global Head, New Payment Flows, Visa Business Solutions. „Cieszymy się z nawiązania współpracy z Infosys i udostępnienia Visa B2B Connect na nowych rynkach – wszystko to w ramach wspólnego wysiłku na rzecz przyspieszania wdrażania innowacji oraz zwiększania wydajności instytucji finansowych i ich klientów korporacyjnych”.

Współpraca z Infosys jest kolejnym tego typu partnerstwem Visa. Klienci, którzy mają dostęp do platformy mogą łączyć się z Visa B2B Connect również za pośrednictwem hubów Bottomline i FIS, z którymi Visa już nawiązała współpracę.

Klienci mający dostęp do platformy mogą obecnie łączyć się z Visa B2B Connect poprzez rozwiązanie Universal Aggregator stworzone przez Bottomline. Wspólni klienci mogą korzystać z nowoczesnego połączenia Bottomline opartego o API. Zyskują w ten sposób płynny dostęp do Visa B2B Connect oraz możliwość realizowania transakcji za pośrednictwem istniejących połączeń z Bottomline, ograniczając do minimum konieczność wprowadzania modyfikacji technologicznych.

Według badania zleconego niedawno przez Visa[2], blisko sześciu na dziesięciu respondentów (59%) spodziewa się, że dzięki szybszemu realizowaniu transakcji całkowita wartość przychodów z transgranicznych płatności wzrośnie w najbliższych pięciu latach.Niemal jedna czwarta respondentów (24%) spodziewa się, że szybsze płatności spowodują wzrost przychodów nawet o 25%.

Visa B2B Connect pozwala na znaczące skrócenie czasu rozrachunku funduszy – z tygodni, które potencjalnie może on trwać, do jednego lub dwóch dni. Dzięki temu korporacyjne instytucje finansowe i ich klienci zyskują przejrzystość w obszarze opłat transakcyjnych, co pomoże firmom lepiej zarządzać przepływem gotówki. Instytucje finansowe na całym świecie, które mają dostęp do platformy Visa B2B Connect, mogą rozpocząć realizowanie transakcji za jej pośrednictwem na dwa sposoby – bezpośrednio poprzez platformę lub za pośrednictwem hubów partnerów, z którymi Visa nawiązała współpracę.


Wyjątkowa funkcjonalność Visa B2B Connect w postaci cyfrowej tożsamości umożliwia tokenizację wrażliwych danych biznesowych organizacji, takich jak informacje dotyczące konta bankowego czy numerów rachunków, poprzez przypisanie im unikalnego identyfikatora, który może zostać wykorzystany do przeprowadzenia transakcji w sieci. Funkcja cyfrowej tożsamości w ramach Visa B2B Connect zmienia sposób, w jaki wymieniane są informacje podczas przetwarzania transgranicznych transakcji typu business-to-business.

„Zróżnicowane możliwości, które zapewnia Visa B2B Connect i nasza współpraca z pierwszymi użytkownikami pozwolą nam wyznaczyć nowy standard szybkości, bezpieczeństwa i zyskowności dla całego ekosystemu” – dodał Koenigsberg.

Rob Eberle, CEO i Prezes Bottomline powiedział: „Niezwykle cieszymy się ze współpracy z Visa przy tak ważnej inicjatywie. Połączenie naszych technologii z dalszym wsparciem oraz inwestycjami w innowacje z zakresu transgranicznych płatności B2B umożliwi bankom rozwój w otwartym świecie, w którym można dokonywać szybkich płatności”.

„Infosys cieszy się z zawarcia partnerstwa z Visa, które ma na celu tworzenie nowych przepływów płatności komercyjnych” – powiedział Narayan Sivaram (Nans), VP, Global Head, Cards & Payments, Infosys. „Wierzymy, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli nam dotrzeć do znacznej liczby banków, odpowiadając na ich potrzeby w obszarze płatności transgranicznych”.

Więcej informacji można uzyskać z publikacji Visa B2B Connect: Cross-Border Payments Reimagined, która jest dostępną na stronie www.visa.com/visab2bconnect lub pisząc na adres [email protected].

[1] Dostępność rozwiązania różni się w zależności od kraju.

[2] Badanie zlecone przez Visa Inc. i przeprowadzone w czerwcu 2019 roku przez East & Partners wśród banków i korporacji na 20 rynkach.