Visa pozyskała rozwiązania płatnicze od Rambusa

04/07/2019

Press Release Image

San Francisco, Kalifornia – 4 lipca 2019 r. – Visa (NYSE: V) ogłosiła podpisanie ostatecznej umowy przejęcia działów dostarczających usługi tokenizacji i biletowania od Rambusa (NASDAQ: RMBS), wiodącego dostawcy rozwiązań technicznych dla półprzewodników i mikroprocesorów, które zapewniają przesyłanie danych w szybszy i bezpieczniejszy sposób. Pierwotnie rozwiązania te należały do Bell ID i Ecebs LTD. Połączenie możliwości sieci Visa w zakresie tokenizacji z technologią tokenizacji wykorzystywaną do obsługi lokalnych systemów płatniczych i rachunków Rambusa, przełoży się na szybsze i bezpieczniejsze płatności we wszystkich obszarach handlu na całym świecie.

Visa jest jednym z liderów tokenizacji w branży płatniczej. Technologia ta pozwala zastąpić wrażliwe dane płatnicze unikalnym identyfikatorem – „tokenem”, w wyniku czego cyfrowe płatności są bezpieczniejsze. Obecnie jest to możliwe dla przetwarzanych w sieci Visa płatności kartowych dzięki usłudze Visa Token Service. Visa obejmie bezpieczeństwem i wygodą tokenizacji pozyskanej od Rambusa wszystkie rodzaje transakcji, w tym te, których dokonuje się w lokalnych infrastrukturach kartowych oraz w systemach opartych o przelewy z rachunku.

„Visa niezmiennie dąży do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowych transakcji, co ma zasadnicze znaczenie dla upowszechniania elektronicznych płatności. Sposób dokonywania i otrzymywania płatności przez ludzi i przedsiębiorstwa w ostatnim czasie znacząco się zmienia, a technologia stworzona przez Rambusa pozwoli nam na zapewnienie większego bezpieczeństwa nie tylko w przypadku transakcji kartą – dzięki niej obejmiemy ochroną więcej płatności i przetwarzających je systemów, a także ich uczestników” – powiedział TS Anil, Senior Vice President, Global Head of Payment Products and Platforms w Visa. „W nadchodzącym czasie będziemy wykorzystywać nasze nowo pozyskane kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz skalę działania, aby dalej wspomagać rozwój szeroko pojętego handlu na świecie”.

Tokenizacja jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zmniejszenie liczby transakcji oszukańczych i zapewnienie bezpieczeństwa płatności kartą w sklepach i w internecie. Od czasu wprowadzenia usługi Visa Token Service w 2014 roku, Visa poczyniła znaczące postępy w udoskonalaniu i upowszechnianiu tokenizacji dla transakcji kartowych. Dotychczas usługa Visa Token Service została wprowadzona na 100 rynkach i jest dostępna dla 90 procent całkowitego wolumenu płatności Visa. Ponadto w ostatnim czasie do platformy dołączyło ponad 60 podmiotów z całego świata.

„Technologia Rambusa z zakresu płatności i biletowania to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań tego typu na świecie” – powiedział Jerome Nadel, Senior Vice President/General Manager, Payments and Ticketing oraz CMO w Rambus. „Połączenie sił z Visa, liderem technologii płatniczych, pozwoli grupie wdrożyć tę technologię na odpowiednią skalę oraz zwiększyć zdolności wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, przy jednoczesnym kontynuowaniu współpracy z obecnymi klientami”.

Oprócz usługi tokenizacji Visa przejmie od Rambusa rozwiązania w obszarze cyfrowego biletowania oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie transportu publicznego. Pozwoli to Visa zwiększyć możliwości w obszarze transportu publicznego i mobilności, umożliwiając tworzenie coraz lepszych rozwiązań dla operatorów komunikacji zbiorowej, partnerów technologicznych oraz miast. Visa obecnie realizuje w tym obszarze niemal 250 projektów na całym świecie, pomagając ludziom przemieszczać się w sposób szybszy i prostszy niż kiedykolwiek. Visa niezmiennie wspiera operatorów komunikacji zbiorowej, klientów i partnerów w tworzeniu nowych rodzajów akceptacji płatności i rozwiązań w obszarze mobilności, pomagając tym samym polepszyć doświadczenia pasażerów podczas miliardów przejazdów.

Transakcja musi zostać zatwierdzona przez właściwe organy regulacyjne i podlega zwyczajowym warunkom obowiązującym w odniesieniu do sfinalizowania tego rodzaju inwestycji.