Globalny start platformy Visa B2B Connect

11/06/2019

Press Release Image

San Francisco – 11 czerwca 2019 r. – Visa Inc. (NYSE:V) ogłosiła dzisiaj komercyjne uruchomienie platformy Visa B2B Connect, dając tym samym instytucjom finansowym na całym świecie możliwość szybkiego i bezpiecznego przetwarzania transgranicznych płatności korporacyjnych o dużej wartości.[1] Początkowo Visa B2B Connect zostanie uruchomiona dla ponad 30 korytarzy handlowych, natomiast do końca 2019 roku ma być dostępna na 90 rynkach.

„Uruchomienie platformy Visa B2B Connect stanowi dla branży płatniczej ważny krok, który przyspieszy zmianę sposobu, w jaki realizowane są płatności komercyjne między krajami” – powiedział Kevin Phalen, SVP i Global Head, Visa Business Solutions. „Poprzez stworzenie rozwiązania, które ułatwia bezpośrednie transakcje między bankami, eliminujemy niedogodności związane z kluczowymi problemami branży. Dzięki Visa B2B Connect płatności będą szybsze i prostsze, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości i spójności danych”.

Visa B2B Connect usprawnia i skraca czas przetwarzania transgranicznych transakcji korporacyjnych poprzez ich bezpośrednie przesyłanie z banku, z którego pochodzi płatność, do banku beneficjenta. Platforma oparta jest o wyjątkowe rozwiązanie określane jako cyfrowa tożsamość. Polega ono na tokenizowaniu wrażliwych danych biznesowych organizacji, na przykład informacji dotyczących konta bankowego czy numerów rachunków. Jest to możliwe dzięki przypisaniu im unikalnego identyfikatora, który następnie może zostać wykorzystany do usprawnienia transakcji realizowanych za pośrednictwem platformy. Funkcja cyfrowej tożsamości w ramach Visa B2B Connect zmienia sposób, w jaki wymieniane są informacje podczas przetwarzania transgranicznych transakcji typu business-to-business.

„Cieszymy się, że wytężona praca połączonych zespołów zostaje teraz zwieńczona komercyjnym uruchomieniem platformy Visa B2B Connect. Commerce Bank uczestniczył w pilotażu tego innowacyjnego rozwiązania, które zmieni sposób przetwarzania transgranicznych transakcji korporacyjnych, przyspieszając je i zwiększając ich transparentność” – powiedział Brian Gordon, SVP International Payments and Trade, Commerce Bank.

„Uczestniczymy w pilotażu Visa B2B Connect i jest to dla nas ekscytujący moment. Ten nowoczesny sposób realizowania transgranicznych płatności B2B stanowi istotną wartość dodaną dla naszych klientów korporacyjnych. Szybkość, bezpieczeństwo i kontrola transakcji, a także możliwie niski poziom ryzyka kontrahenta, są kluczowe dla prowadzenia międzynarodowego biznesu” – powiedział Alessandro Seralvo, Director Cornèrcard i Executive Vice President w Cornèr Bank.

Dzięki partnerom takim jak Bottomline, FIS i IBM, platforma Visa B2B Connect będzie mogła działać na odpowiednią skalę. Bottomline i FIS wnoszą do platformy dostęp do banków, które są ich klientami. Natomiast w ramach partnerstwa z IBM, Visa zintegrowała swoje główne produkty z Hyperledger Fabric, rozwiązaniem o otwartym kodzie źródłowym rozwijanym przez Linux Foundation. Pozwoliło to na ulepszenie procesu, poprzez usprawnienie transakcji finansowych w ramach skalowalnej i zamkniętej sieci.

„Bottomline jest niezwykle zadowolone z możliwości współpracy z Visa nad wdrażaniem innowacji, które pozwalają na szybsze realizowanie transakcji zagranicznych” – powiedział Rob Eberle, President i CEO w Bottomline. „Instytucje finansowe na świecie, które są naszymi wspólnymi klientami, zyskają za naszym pośrednictwem dostęp do Visa B2B Connect. W ten sposób banki te będą mogły zaoferować swoim klientom korporacyjnym nowe rozwiązania płatnicze”.

„Wspomaganie modernizacji instytucji finansowych w zakresie różnych systemów płatności jest głównym założeniem strategii biznesowej FIS. Cieszymy się, że jesteśmy jednym z pierwszych partnerów Visa, który umożliwi naszym wspólnym klientom dostęp na szeroką skalę do platformy Visa B2B Connect” – powiedział Raja Gopalakrishnan, International Head of Banking and Payments, FIS Global Financial Solutions.

„Współpracując z Visa nad platformą Visa B2B Connect łączymy zdolności światowego lidera w zakresie płatności elektronicznych z naszą specjalistyczną wiedzą dotyczącą skalowania technologii rozproszonych rejestrów. To szczególny przykład tego, w jaki sposób architektura oparta o blockchain może zmieniać łańcuchy wartości B2B, umożliwiając dokonywanie bezpiecznych i przejrzystych transakcji” – powiedziała Marie Wieck, General Manager, IBM Blockchain.

„Visa B2B Connect łączy nasze dotychczasowe osiągnięcia i specjalistyczną wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz zasięg naszej platformy z nowymi elementami, jak technologia rozproszonych rejestrów tak, aby spełniać potrzeby tej branży” – powiedział Sam Hamilton, SVP, Data Product Development w Visa. „Stanowi to fundament dla usługi, która ma potencjał, aby przekształcić transgraniczne płatności”.

Więcej informacji na temat Visa B2B Connect można uzyskać na stronie www.visa.com/visab2bconnect lub kontaktując się e-mailowo: [email protected].

[1]Dostępność rozwiązania różni się w zależności od kraju.