Visa kształtuje przyszłość płatności w transporcie miejskim i wspiera wdrożenie innowacyjnego systemu we Wrocławiu

05/04/2018

Press Release Image
  • Poprzez nowo uruchomione programy Visa aktywnie pracuje nad zwiększeniem wygody płatności bezgotówkowych w transporcie na całym świecie
  • Wspierany przez Visa system płatności w komunikacji miejskiej we Wrocławiu został nagrodzony podczas VII edycji Smart City Forum

Warszawa, 5 kwietnia 2018 r. – Visa intensywnie wspiera rozwój innowacyjnych metod płatności w transporcie publicznym na świecie. Uruchomione w ciągu ostatnich miesięcy programy, takie jak Visa Global Transit Solutions, Transportation Center of Excellence oraz Visa Ready for Transit, mają na celu upowszechnienie szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności bezgotówkowych w transporcie zbiorowym. Visa wspiera także inicjatywy w Polsce, w tym również wdrożenie nowoczesnego systemu płatności zbliżeniowych w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Uruchomiony 8 marca br. wrocławski system płatności zbliżeniowych w pojazdach komunikacji miejskiej jest wzorowany na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych europejskich miastach, np. w Londynie, oraz najnowszych światowych trendach w zakresie systemów automatycznego pobierania opłat za przejazdy. Potwierdzeniem jego wysokiej jakości jest nagroda, jaką miasto Wrocław otrzymało podczas odbywającego się w dniach 13-14 marca br. w Warszawie VII Smart City Forum. Ta cykliczna inicjatywa jest miejscem dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, które umożliwia efektywną wymianę opinii i doświadczeń z zakresu rozwoju inteligentnych miast. Wrocław został nagrodzony za wdrażanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań typu smart payments.

„System płatności za transport miejski we Wrocławiu jest maksymalnie uproszczony – dokonanie płatności zbliżeniowej w pojeździe komunikacji miejskiej jest równoznaczne z wniesieniem opłaty za przejazd. Nie trzeba czekać na wydruk papierowego biletu, a w wypadku kontroli wystarczy zbliżenie karty, którą opłacono przejazd, do czytnika kontrolera. Nasz system zwiększa dostępność i komfort płatności za podróż komunikacją miejską. Obsługuje on wszystkie zbliżeniowe karty płatnicze, a także mobilne płatności zbliżeniowe” – komentuje Maciej Bluj, Wiceprezydent Wrocławia. „Wkrótce mieszkańcy Wrocławia będą mogli płacić kartami również w parkomatach” – dodaje prezydent Bluj.

Rozwój płatności bezgotówkowych w komunikacji miejskiej jest jednym z priorytetów Visa. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku uruchomiony został program Visa Global Transit Solutions, którego celem jest ułatwienie wprowadzania płatności zbliżeniowych w komunikacji miejskiej i ich popularyzacja wśród pasażerów w miastach na całym świecie. W ramach programu powstał specjalny zespół ekspertów z dziedziny transportu, technologii i płatności, którego zadaniem jest wsparcie procesów wdrożeniowych. Jednym z członków zespołu jest Maciej Mironiuk z warszawskiego biura Visa, który odpowiada za region Europy Środkowo-Wschodniej.

„Współpracujemy z organizatorami transportu publicznego, przewoźnikami, firmami technologicznymi i innymi podmiotami, aby wspólnie wypracować innowacyjne rozwiązania, zapewniające szybkie, wygodne i bezpieczne płatności w transporcie publicznym. Rekomendowane przez nas rozwiązania przynoszą wiele korzyści dla pasażerów i organizatorów transportu, jak również dla klientów Visa. Zespół Visa Global Transit Solutions zrealizował już kilkanaście projektów we współpracy z miastami i przewoźnikami w Europie, aktywnie uczestniczymy w kolejnych projektach na całym świecie, także w Polsce” – mówi Maciej Mironiuk, Senior Manager, Transit implementation CEE & Core products, Visa.

Istotnym elementem Visa Global Transit Solutions jest program Visa Ready for Transit, będący rozszerzeniem dotychczasowej inicjatywy Visa Ready. Jej celem jest upowszechnianie nowych technologii poprzez wsparcie rozwiązań firm zewnętrznych, tak, by szybko mogły być używane na całym świecie, a także uproszczenie procesu certyfikacji. Certyfikacja Visa Ready for Transit tworzy standard najwyższej jakości rozwiązań gotowych do wdrożenia w transporcie. Pozwala to operatorom transportu na zapewnienie pasażerom na całym świecie większej wygody przy użyciu narzędzi spełniających wyśrubowane standardy Visa. W programie uczestniczy już 16 firm z całego świata, wśród których jest również Mennica Polska, odpowiedzialna za wdrożenie systemu płatności we wrocławskim transporcie miejskim.

W lutym br. Visa uruchomiła program Transportation Center of Excellence, stanowiący platformę bezpośredniej współpracy z liniami lotniczymi, firmami transportowymi, producentami samochodów, wypożyczalniami pojazdów i firmami świadczącymi usługi parkingowe i paliwowe, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania, zwiększające komfort podróżujących. W ramach programu londyńskie Centrum Innowacji Visa organizuje m.in. warsztaty z partnerami Visa, bankami i detalistami, podczas których poruszane są różnorodne kwestie związane z transportem przyszłości.

Płatności bezgotówkowe za bilety transportu miejskiego są już standardem w części dużych miast w Polsce. Co ważne, nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych w transporcie rozwijają się także w miastach średniej wielkości. Najlepszym przykładem jest Jaworzno, gdzie płatności zbliżeniowe są dostępne w pojazdach komunikacji miejskiej już od początku ubiegłego roku.

„Rozwój płatności bezgotówkowych, w tym także w transporcie publicznym, jest ważną częścią procesu cyfryzacji państwa, w którym bierzemy aktywny udział. Cieszymy się, że innowacyjne i sprawdzone na świecie rozwiązania są wdrażane z powodzeniem również w Polsce. Będziemy kontynuować naszą pracę nad rozwojem płatności bezgotówkowych w kolejnych miastach” – podsumowuje Jakub Kiwior, Dyrektor generalny na Polskę i Węgry, Visa.