Wybór i korzystanie z kart

Wybór karty

Bez względu na to, jaki jest nasz status finansowy zawsze możemy dobrać kartę płatniczą odpowiadającą naszym potrzebom. Karty debetowe oferują najłatwiejszy sposób dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Karty kredytowe dają bezpieczeństwo na wypadek sytuacji nieprzewidzianych i zdarzeń losowych, umożliwiają również dokonanie okazyjnych zakupów po cenach promocyjnych. Z kolei karty przedpłacone stanowią bezpieczniejszą alternatywę dla bonów towarowych, czeków czy pieniądza gotówkowego; mogą się nimi posługiwać również osoby nie mające rachunku bankowego.

Korzystanie z kart

Najwyższy czas, byśmy zapomnieli o gotówce: karty płatnicze są akceptowane w milionach punktów handlowo-usługowych. Są wśród nich supermarkety, punkty sprzedaży biletów lotniczych, centra sprzedaży wysyłkowej a także sklepy internetowe.

Zachowanie bezpieczeństwa

Przestrzeganie kilku prostych środków ostrożności zapewni naszym kartom bezpieczeństwo, a domowym finansom – ład i porządek.