Fałszywe e-maile i strony internetowe

Ważna informacja dla użytkowników kart

Niektórzy użytkownicy kart płatniczych mogli ostatnio otrzymać przesyłki poczty elektronicznej (e-maile) lub prośby telefoniczne od osób podających się za przedstawicieli „organizacji Visa” lub „wydziału Visa ds. oszustw”.

Organizacja Visa nie ma nic wspólnego z takimi przestępczymi e-mailami i prośbami telefonicznymi. Organizacja Visa nigdy nie prosi użytkowników kart – czy to w przesyłkach e-mailowych, czy w rozmowach telefonicznych – o podanie numeru rachunku ani też innych danych karty czy informacji poufnych lub dotyczących zabezpieczeń.

Uprzejmie przypominamy użytkownikom kart, że nigdy nie należy ujawniać informacji o rachunku, o zabezpieczeniach czy innych informacji o charakterze osobistym w odpowiedzi na wezwania mające jakoby pochodzić z jakichkolwiek instytucji finansowych, o ile samemu nie jest się inicjatorem takiej korespondencji.

Co to jest „phishing”?

„Phishing” to określenie działalności przestępczej polegającej na tworzeniu i wykorzystywaniu fałszywych przesyłek poczty elektronicznej oraz stron internetowych – zaprojektowanych tak, by nie różniły się one od przesyłek i stron dobrze znanych firm, instytucji finansowych czy instytucji publicznych.

Takie fałszywe e-maile i strony internetowe są tworzone po to, by w oszukańczy sposób nakłonić użytkowników internetu do ujawnienia swoich danych bankowych, informacji o rachunku oraz poufnych danych osobistych, jak np. nazwisko panieńskie matki, adres, nazwa użytkownika czy hasło dostępu. Informacje takie mogą zostać następnie wykorzystane do celów przestępczych, takich jak kradzież informacji potwierdzających tożsamość czy oszustwo finansowe.

Zagrożenie atakiem tego typu jest niewielkie, ale zawsze warto być czujnym – zwłaszcza w okresie wzmożonych zakupów.

Jak postępować

Jeżeli otrzymają Państwo e-mail z prośbą o podanie informacji o Państwa rachunku bankowym lub rachunku Państwa karty – wysłany jakoby przez organizację Visa, Państwa bank lub jakąkolwiek inną instytucję – nie należy podawać w odpowiedzi żadnych informacji.Należy natomiast zwrócić się do banku-wydawcy karty i sprawdzić czy dany e-mail rzeczywiście został wysłany z banku.

Można również poinformować organizację Visa, korzystając z adresu mailowego phishing@visa.com.