Planowanie budżetu

Planowanie przyszłości

Nie osiągniemy maksimum korzyści z posiadanych zasobów finansowych, jeżeli nie będziemy znali dokładnej sumy wpływów, niezbędnego poziomu wydatków czy też kwoty odłożonych „zaskórniaków”. Inaczej mówiąc, musimy nauczyć się rozumieć i planować swój domowy budżet.

Wyliczenia budżetowe

Po to, by łatwiej mogli Państwo poznać kwoty możliwych wydatków i możliwych oszczędności przygotowaliśmy prosty „kalkulator budżetowy”; wystarczy wprowadzić w odpowiednich jego polach dane o przychodach i wydatkach.

Potrzebne dalsze konsultacje?

Z prośbą o poradę mogą Państwo zwrócić się do niezależnego doradcy finansowego, doradcy z Waszego banku lub skorzystać z materiałów zamieszczonych w rubryce Poradnictwo finansowe.