Zgłoś się
do promocji,
płać kartą Visa
Banku Pekao S.A.
i graj o nagrodę!

Zarejestruj się 

Wypełnij formularz, aby wziąć udział w promocji!

Loading


{{errors.first('personalEmail1')}}
{{ errors.first('emailConfirm') }}

Pamiętaj, z Visa Twoje dane są bezpieczne

{{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','required')}} {{ errors.first('cardPart_1') || errors.first('cardPart_2') || errors.first('cardPart_3') || errors.first('cardPart_4')}}
{{errors.first('termsAndConditions1')}}
{{errors.first('over18')}}
Administratorami danych osobowych są:
(1) Organizator Promocji, tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected]. Państwa dane osobowe, które zostaną podane przez Państwa w powyższym Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji pod nazwą „Promocja Visa z Bankiem Pekao S.A.”, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Promocji, przyznania i wydania nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagrody w Promocji.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zgłoszenia się do Promocji, a podanie danych nieprawidłowych będzie skutkować niemożnością weryfikacji i kontaktu z Laureatem i tym samym niewydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze jako na podmiocie zobligowanym do urządzenia i przeprowadzenia Promocji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator może powierzyć przetwarzania danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej Promocji dla Administratora. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

(2) Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6 , dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celach zapewnienia możliwości rejestracji w Promocji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Promocji oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji na podstawie Regulaminu, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa oraz Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Visa można się skontaktować na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajduje się w Regulaminie Promocji „Visa z Bankiem Pekao S.A.”.

Okres przyjmowania zgłoszeń do promocji: 9.06 – 30.09.2021 r.

Co miesiąc nowe nagrody!

Na każdym z miesięcznych etapów, pierwsze 2300 uczestników, którzy spełnią warunki promocji, otrzyma nagrody.
(W terminie 60 dni liczonych od ostatniego dnia etapu, którego dotyczy wydawana nagroda).

Czerwiec

Graj o nagrody w loterii Visa

Lipiec

Graj o nagrody w loterii Visa

Sierpień

Graj o nagrody w loterii Visa

Wrzesień

Graj o nagrody w loterii Visa

Jak zdobyć nagrodę? To proste!

Zarejestruj swoją kartę Visa

Zarejestruj się

Zarejestruj kartę Visa wydaną przez Bank Pekao S.A. w formularzu.

Płać kartą Visa

Płać kartą Visa

Dokonaj min. 3 transakcji bezgotówkowych na min. 10 zł każda w danym miesiącu.

Graj o nagrody w loterii Visa

Odbierz nagrodę

Co miesiąc pierwszych 2300 uczestników, którzy spełnią warunki promocji, otrzyma e-kod o wartości 20 zł na zakupy.


Regulamin promocji

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z promocją – wyślij do nas wiadomość na adres [email protected]

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte przez Państwa w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące promocji pod nazwą „Promocja Visa z Bankiem Pekao S.A.”.

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail, jest inny niż adres e-mail z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected]

Administrator może powierzyć przetwarzania danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.